Jesteś tutaj

Nagrody i wyróżnienia

Data otrzymania:
08-04-2016
Instytucja nadająca:
Laureaci:

W dniach 4-8 kwietnia 2016 r. odbył się w Krakowie pierwszy natowski konkurs w stylu Hackathon. Rywalizację przeprowadzono w dwóch dyscyplinach: programowania oraz modelowania. W tej pierwszej zwycięzcami zostali doktoranci Wydziału Cybernetyki, których opiekunami naukowymi są profesorowie z Instytutu Systemów Informatycznych. W skład zwycięskiego zespołu wchodzą: ppor. Marcin Cieślewicz, ppor. Marcin Perka i ppor. Artur Stachurski.

Data otrzymania:
08-03-2016
Instytucja nadająca:

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że do składu Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk dołączył kolejny przedstawiciel naszego Instytutu. Na zaszczytną funkcję członka KI PAN na kadencję 2016-2019 został wybrany prof. dr hab. inż. Marian Chudy.

Data otrzymania:
19-02-2016
Instytucja nadająca:

Miło nam poinformować, że dr inż. Grzegorz Bliźniuk został członkiem Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Zadania i skład Zespołu pod linkiem: http://www.infor.pl/akt-prawny/U04.2016.014.0000025,zarzadzenie-ministra...

Data otrzymania:
16-02-2016
Instytucja nadająca:

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powołany został stały zespół do spraw cyberprzestrzeni RP. Zadaniem zespołu będzie m. in. proponowanie oraz opiniowanie kierunków polityki państwa w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. W skład Zespołu powołanego zarządzeniem szefa BBN z 16 lutego br. weszli eksperci Biura oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych. Jednym z członków zespołu został dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT.

Data otrzymania:
06-02-2016
Instytucja nadająca:
Laureaci:

Na Międzynarodowej Wystawie Technologii i Innowacji IPITEX 2016, która odbyła się w dniach 2-6 lutego w Bangkoku, w imieniu naszych pracowników i doktorantów zaprezentowane zostały systemy teleinformatyczne iSULIN i PATRON. Oba rozwiązania są mobilnymi systemami diagnostyki i monitoringu schorzeń wykorzystującymi dedykowane zestawy sensorów biomedycznych. Przeprowadzone prezentacje oraz załączone materiały naukowe dotyczące zastosowanych metod analitycznych, pozwoliły rozwiązaniom uzyskać dwa złote medale.

Data otrzymania:
31-12-2015
Instytucja nadająca:
NATO STO (The Science and Technology Organization)

Na zakończenie 2015 roku uczestnicy grupy roboczej NATO MSG-131 Research Task Group zostali uhonorowani coroczną nagrodą “NATO STO SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AWARDS” za osiągnięcia w ramach projektu “Modelling and Simulation as a Service: new concepts and service oriented architectures”.

Data otrzymania:
09-12-2015
Instytucja nadająca:

Gen. dyw. rez. prof. dr hab. inż. Andrzej Amlejańczyk został wybrany na członka Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Jest to wielkie wyróżnienie zarówno dla Pana Profesora, jak i całej społeczności naszego Instytutu.

Data otrzymania:
18-10-2015
Instytucja nadająca:
Kapituła Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA 2015

W dniach 15 – 18 października 2015 r. w Zagrzebiu odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA 2015. Organizowana przez Unię Chorwackich Wynalazców wystawa stanowi idealną platformę współpracy naukowej oraz handlu międzynarodowego, a także międzynarodowego transferu technologii. Na wystawie mieli szanse prezentować swoje technologie i wynalazki naukowcy pracujący w dziedzinach: mechaniki, techniki, elektrotechniki, informatyki, fizyki, mechatroniki, chemii, biologii, medycyny.

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:
MNiSW

Mjr dr inż. Rafał Kasprzyk został jednym ze stypendystów X edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Konkurs adresowany był do naukowców prowadzących działalność naukową, którzy w momencie składania wniosku, nie ukończyli 35 lat. Stypendia przyznawane są na okres 3 lat. Ocenie podlegają m. in. dorobek naukowy, poziom prowadzonych badań, zdobyte nagrody czy udział w projektach międzynarodowych.

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:

W dniach 12-14 października 2015 r. odbyła się 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015. Wystawa organizowana jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy Urzędu Patentowego RP i Politechniki Warszawskiej. IWIS to jedyne w Polsce międzynarodowe wydarzenie, które promuje wynalazczość i innowacje. Co roku wystawa gości wynalazców z różnych stron świata.

Strony