Jesteś tutaj

Nagrody i wyróżnienia

Data otrzymania:
19-02-2016
Instytucja nadająca:

Miło nam poinformować, że dr inż. Grzegorz Bliźniuk został członkiem Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Zadania i skład Zespołu pod linkiem: http://www.infor.pl/akt-prawny/U04.2016.014.0000025,zarzadzenie-ministra...

Data otrzymania:
16-02-2016
Instytucja nadająca:

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powołany został stały zespół do spraw cyberprzestrzeni RP. Zadaniem zespołu będzie m. in. proponowanie oraz opiniowanie kierunków polityki państwa w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. W skład Zespołu powołanego zarządzeniem szefa BBN z 16 lutego br. weszli eksperci Biura oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych. Jednym z członków zespołu został dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT.

Data otrzymania:
06-02-2016
Instytucja nadająca:
Laureaci:

Na Międzynarodowej Wystawie Technologii i Innowacji IPITEX 2016, która odbyła się w dniach 2-6 lutego w Bangkoku, w imieniu naszych pracowników i doktorantów zaprezentowane zostały systemy teleinformatyczne iSULIN i PATRON. Oba rozwiązania są mobilnymi systemami diagnostyki i monitoringu schorzeń wykorzystującymi dedykowane zestawy sensorów biomedycznych. Przeprowadzone prezentacje oraz załączone materiały naukowe dotyczące zastosowanych metod analitycznych, pozwoliły rozwiązaniom uzyskać dwa złote medale.

Data otrzymania:
31-12-2015
Instytucja nadająca:
NATO STO (The Science and Technology Organization)

Na zakończenie 2015 roku uczestnicy grupy roboczej NATO MSG-131 Research Task Group zostali uhonorowani coroczną nagrodą “NATO STO SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AWARDS” za osiągnięcia w ramach projektu “Modelling and Simulation as a Service: new concepts and service oriented architectures”.

Data otrzymania:
09-12-2015
Instytucja nadająca:

Gen. dyw. rez. prof. dr hab. inż. Andrzej Amlejańczyk został wybrany na członka Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Jest to wielkie wyróżnienie zarówno dla Pana Profesora, jak i całej społeczności naszego Instytutu.

Data otrzymania:
18-10-2015
Instytucja nadająca:
Kapituła Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA 2015

W dniach 15 – 18 października 2015 r. w Zagrzebiu odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA 2015. Organizowana przez Unię Chorwackich Wynalazców wystawa stanowi idealną platformę współpracy naukowej oraz handlu międzynarodowego, a także międzynarodowego transferu technologii. Na wystawie mieli szanse prezentować swoje technologie i wynalazki naukowcy pracujący w dziedzinach: mechaniki, techniki, elektrotechniki, informatyki, fizyki, mechatroniki, chemii, biologii, medycyny.

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:

W dniach 12-14 października 2015 r. odbyła się 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015. Wystawa organizowana jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy Urzędu Patentowego RP i Politechniki Warszawskiej. IWIS to jedyne w Polsce międzynarodowe wydarzenie, które promuje wynalazczość i innowacje. Co roku wystawa gości wynalazców z różnych stron świata.

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Laureaci:

Z ogromną przyjemnością informujemy, że mjr dr inż. Rafał Kasprzyk został jednym ze stypendystów X edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:
Rektor WAT gen. dyw. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk

14 października br. podczas uroczyście obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor WAT gen. dyw. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk wręczył licznej grupie nauczycieli akademickich i pracownikom Akademii medale i dyplomy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej. Wśród nagrodzonych za pracę zespołową, był pracownik naszego Instytutu dr inż. Grzegorz Bliźniuk - koordynator projektu "Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca".

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:
MNiSW

Mjr dr inż. Rafał Kasprzyk został jednym ze stypendystów X edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Konkurs adresowany był do naukowców prowadzących działalność naukową, którzy w momencie składania wniosku, nie ukończyli 35 lat. Stypendia przyznawane są na okres 3 lat. Ocenie podlegają m. in. dorobek naukowy, poziom prowadzonych badań, zdobyte nagrody czy udział w projektach międzynarodowych.

Strony