Jesteś tutaj

Romuald Hoffmann

dr inż. Romuald Hoffmann
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 16-02-1990 | Wyznaczanie charakterystyk buforowania w węzłach sieci informatycznej

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Model ryzyka procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 325-338, Szczecin, 2017

Romuald Hoffmann - "Stochastyczne modele cyklu życia podatności oprogramowania", -, InfoXXI'2017, -, 2017

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji", -, Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji.", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 321-336, Szczecin, 2016

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Modele wykrywania podatności oprogramowania w ujęciu dynamiki systemowej", -, Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Romuald Hoffmann, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Evaluation of Information Safety as an Element of Improving the Organization's Safety Management", -, CSCC 2016, -, 2016

Romuald Hoffmann, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Risk Management System as the Basic Paradigm of the Information Security Management System in an Organization", -, CSCC 2016, -, 2016

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej", -, Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", -, XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", -, Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 75-94, PTI, -, 2014

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów ", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 19-28, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 29-34, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann - "Miejsce i rola architektury technicznej w architekturze korporacyjnej (Enterprise Architecture)", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Romuald Hoffmann - "System Identyfikacji wyborów - infrastruktura informatyczna, uwzględniająca technologię RFID w systemach logistycznych", -, 2/2006, Warszawa, 2006

Romuald Hoffmann, Radosław Pytlak - "Modelling dynamic processes of military operations", -, Military Communications and Information Systems Conference (MCC 2006), -, 2006

Romuald Hoffmann, Radosław Pytlak - "Military Dynamics", -, CONSIM 2006, Warszawa, 2006

Romuald Hoffmann - "Miejsce i rola systemów ISR w koncepcji wojny sieciocentrycznej", -, kwiecieñ 2005, 21-0, Warszawa, 2005

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 75-94, PTI, -, 2014

Romuald Hoffmann - "Stochastyczne modele cyklu życia podatności oprogramowania", InfoXXI'2017, -, 2017

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji", Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Modele wykrywania podatności oprogramowania w ujęciu dynamiki systemowej", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Romuald Hoffmann, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Evaluation of Information Safety as an Element of Improving the Organization's Safety Management", CSCC 2016, -, 2016

Romuald Hoffmann, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Risk Management System as the Basic Paradigm of the Information Security Management System in an Organization", CSCC 2016, -, 2016

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modele rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych w ujęciu dynamiki systemowej", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Romuald Hoffmann - "Znaczenie identyfikacji wymagań dla realizacji systemów teleinformatycznych dedykowanych wspomaganiu funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym", XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Romuald Hoffmann - "Miejsce i rola architektury technicznej w architekturze korporacyjnej (Enterprise Architecture)", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Romuald Hoffmann, Radosław Pytlak - "Modelling dynamic processes of military operations", Military Communications and Information Systems Conference (MCC 2006), -, 2006

Romuald Hoffmann, Radosław Pytlak - "Military Dynamics", CONSIM 2006, Warszawa, 2006

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Model ryzyka procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 325-338, Szczecin, 2017

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji.", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 321-336, Szczecin, 2016

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów ", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 19-28, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 29-34, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann - "System Identyfikacji wyborów - infrastruktura informatyczna, uwzględniająca technologię RFID w systemach logistycznych", -, 2/2006, Warszawa, 2006

Romuald Hoffmann - "Miejsce i rola systemów ISR w koncepcji wojny sieciocentrycznej", -, kwiecieñ 2005, 21-0, Warszawa, 2005

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Model ryzyka procesów biznesowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/1, 325-338, Szczecin, 2017

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji.", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 321-336, Szczecin, 2016

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Metoda dynamiki systemowej w modelowaniu złożonych systemów i procesów ", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 19-28, Warszawa, 2013

Romuald Hoffmann, Tomasz Protasowicki - "Modelowanie pola walki z zastosowaniem koncepcji dynamiki systemowej", Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 12, 29-34, Warszawa, 2013

Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -