Jesteś tutaj

Stefan Rozmus

dr inż. Stefan Rozmus
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Tel:
Doktorat | 11-10-1994 | Metoda wyznaczania charakterystyk systemów wieloprocesorowych modelowanych procesami przedziałami liniowymi

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", -, Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", -, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, -, 2017

Stefan Rozmus - "Zasady zachowania integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", -, XI Ogólnopolska Konferencja pt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2017, -, 2017

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/2, 407-415, Szczecin, 2017

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", -, II Konferencja Naukowa BEHAWIORALIZM w Teorii i Praktyce Zarządzania Współczesnymi Organizacjami, -, 2016

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", -, Wyzwania współczesnego zarządzania: Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, pod redakcją L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, 111-128, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? - studium przypadku", -, TIAPISZ 2016, -, 2016

Stefan Rozmus - "Projektowanie baz danych z pełną historią zmian danych — model bitemporalnej bazy danych i operacje zapisu", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 89-109, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej – inicjowanie projektu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471-486, Warszawa, 2014

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej - inicjowanie projektu", -, TIAPISZ 2013, -, 2013

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", Wyzwania współczesnego zarządzania: Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, pod redakcją L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, 111-128, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Stefan Rozmus - "Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku", X Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, -, 2017

Stefan Rozmus - "Zasady zachowania integralności bitemporalnej bazy danych z pełną historią zmian", XI Ogólnopolska Konferencja pt. Informacja w społeczeństwie XXI wieku INFO 2017, -, 2017

Stefan Rozmus - "Zarządzanie kompetencjami menedżerów projektów w oparciu o polskie wytyczne kompetencji IPMA", II Konferencja Naukowa BEHAWIORALIZM w Teorii i Praktyce Zarządzania Współczesnymi Organizacjami, -, 2016

Stefan Rozmus - "Czy utrzymanie zaplanowanych wartości parametrów projektu IT dla administracji publicznej jest możliwe? - studium przypadku", TIAPISZ 2016, -, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej - inicjowanie projektu", TIAPISZ 2013, -, 2013

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/2, 407-415, Szczecin, 2017

Stefan Rozmus - "Projektowanie baz danych z pełną historią zmian danych — model bitemporalnej bazy danych i operacje zapisu", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 89-109, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej – inicjowanie projektu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471-486, Warszawa, 2014

Stefan Rozmus - "Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 126/2, 407-415, Szczecin, 2017

Stefan Rozmus - "Projektowanie baz danych z pełną historią zmian danych — model bitemporalnej bazy danych i operacje zapisu", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 65(1), 89-109, Warszawa, 2016

Stefan Rozmus - "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej – inicjowanie projektu", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 33, 471-486, Warszawa, 2014