You are here

Brązowy medal dla CART na 114 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2015

Pracownicy: 
Data otrzymania: 
10-05-2015

Kolejny sukces zespołu kierowanego przez mjr dr inż. Rafała Kasprzyka. Na 114 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2015, które odbyły się 29.04. - 10.05. 2015 w Paryżu, system CART zdobył brązowy medal. CART (ang. Creative Application to Remedy Traffics) to symulacyjny system wspomagania podejmowania decyzji, którego celem była poprawa przepustowości infrastruktury transportowej i "płynności" ruchu pojazdów w aglomeracjach miejskich. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom łączącym nowoczesne technologie informatyczne oraz osiągnięcia z dziedziny teorii grafów i sieci, system jest w stanie przyczynić się do poprawy obecnych warunków na drogach.