You are here

Dwa brązowe madale dla PATRON i TESLA w Norymberdze

Instytucja nadająca: 
Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości iENA'2014
Pracownicy: 
Data otrzymania: 
02-11-2014

Na Międzynarodowyej Wystawie Wynalazczości iENA'2014, w Norymberdze, PATRON i TESLA, zdobyły brązowe medale. Kierownikiem zespołów, które opracowały oba wynalazki jest mjr dr inż. Mariusz Chmielewski.
PATRON - Parkinson’s Analytics for Tremors Recognition and Observation of Neuro-errors – multi-sensoryczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych.
TESLA - Teachable Environment for Sign Language Assistance – sensoryczny system analizy języka migowego i gestów wykorzystujący miografię oraz sensory inercjalne.