You are here

Prof. Tadeusz Nowicki członkiem Rady Naukowej WIHiE

Data otrzymania: 
30-03-2018

Decyzją Ministra Obrony Narodowej, dr hab. inż Tadeusz Nowicki, prof. WAT został powołany na 4-letnią kadencję członka Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie.