You are here

Złoty medal za iSULIN na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2015

Instytucja nadająca: 
Kapituła Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA 2015
Data otrzymania: 
18-10-2015

W dniach 15 – 18 października 2015 r. w Zagrzebiu odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA 2015. Organizowana przez Unię Chorwackich Wynalazców wystawa stanowi idealną platformę współpracy naukowej oraz handlu międzynarodowego, a także międzynarodowego transferu technologii. Na wystawie mieli szanse prezentować swoje technologie i wynalazki naukowcy pracujący w dziedzinach: mechaniki, techniki, elektrotechniki, informatyki, fizyki, mechatroniki, chemii, biologii, medycyny. Głównym celem wystawy jest stała promocja osiągnięć i wyników pracy wystawców oraz zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców prezentowanymi rozwiązaniami i produktami innowacyjnymi, a także uhonorowanie medalami najlepszych wynalazków obecnych na wystawie. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w imieniu wynalazców zaprezentowało dwadzieścia rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu. W ramach głównego konkursu wystawy ARCA 2015, polskie wynalazki otrzymały również liczne medale, wyróżnienia i nagrody specjalne w tym, za opracowaną technologię monitorowania diabetyków i estymacji poziomu cukru we krwi pt. iSULIN – mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografię. Naukowcy i doktoranci z Cybernetyki i Elektroniki uzyskali złoty medal. Prace badawcze nad metodą i sensorami do monitorowania diabetyków wykorzystującymi techniki optoelektroniczne (PPG) prowadzą: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Damian Frąszczak, ppor. mgr inż. Dawid Bugajewski, ppor. mgr inż. Ernest Szczepaniak, ppor. mgr inż. Krzysztof Jakubowski. iSULIN to teleinformatyczny system monitorowania zagrożeń zdrowia diabetyków wspomagający ciągłą analizę poziomu cukru we krwi oraz pozostałych parametrów medycznych pacjenta. System, wykorzystując autorski sensor nadgarstkowy w trybie ciągłym analizuje nieinwazyjnie parametry pacjenta: puls, ciśnienie krwi, jej natlenienie oraz poziom cukru. Na podstawie tych parametrów system bada pacjenta oraz wnioskuje na temat jego stanu zdrowia. iSULIN oferuje nieinwazyjną metodę pomiaru parametrów krwi - fotopletyzmografię PPG - udostępniając całkowicie mobilny, autonomiczny i wygodny sposób badania. Opracowany wynalazek wykorzystuje wielopasmową analizę sygnałów PPG oraz algorytm na podstawie, którego przeprowadzany jest proces korelacji danych i wnioskowania o poziomie zagrożenia zdrowia diabetyka. iSULIN wspomagany jest kilkuetapową metodą kalibracji parametrów pacjenta, zwiększającą dokładność pomiarów. Drugim elementem systemu jest aplikacja mobilna, której zadaniem jest ścisły nadzór nad pacjentem, analizowanie jego procesów metabolicznych i reakcji organizmu. Zadaniem aplikacji jest sterowanie opaską sensoryczną oraz przetwarzanie pozyskiwanych danych. Algorytmy aplikacji na podstawie rejestrowanych poziomów cukru oraz pulsu są w stanie wnioskować na temat poziomu aktywności fizycznej pacjenta, jakości diety i działaniu przyjmowanych leków. System dodatkowo umożliwia kalkulacje dawkowania insuliny, a moduł notyfikacji, przypomina o posiłkach i lekach. iSULIN w przypadku wykrycia niebezpiecznych trendów cukru we krwi, uruchomi procedurę alarmową powiadamiającą opiekunów i bliskich o problemie i lokalizacji pacjenta (dzieci i osoby starsze). Dodatkowo system działa, jako zestaw pierwszej pomocy, ostrzegając otoczenie o sytuacji wyjątkowej poprzez emisję odpowiednich komunikatów głosowych oraz graficznych.