You are here

Nagrody i wyróżnienia

Data otrzymania:
01-11-2013
Instytucja nadająca:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości "Concours Lépine", Paryż 2013

Na Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine" w Paryżu zespół w składzie mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, mgr inż. Bartłomiej Wojtowicz, mgr inż. Witold Matuszewski, inż. Mateusz Chrustny, mgr inż. Piotr Stąpor, Monika Lipińska zdobył brązowy medal za projekt SENSE.

Data otrzymania:
02-10-2013
Instytucja nadająca:
Minister Obrony Narodowej
Laureaci:

Na początku nowego roku akademickiego Instytut może poszczycić się kolejnym sukcesem. Dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych, zdobył nagrodę I-szego stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe. Nagroda została wręczona przez dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, dr. inż. Stanisława Walickiego oraz Komendanta-Rektora WAT, gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, w czasie inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wojskowej Akademii Technicznej, w dniu 2.10.2013.

Data otrzymania:
22-02-2013
Instytucja nadająca:
Przewodniczący INOVA-BUDI UZOR 2013

Nagroda specjalna dla projektu SENSE na międzynarodowej wystawie MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2013, Kuala Lumpur, 22 luty 2013 r.
Twórcy projektu: M. Chmielewski, B. Wójtowicz, W. Matuszewski, M. Chrustny, M. Lipińska, P. Stąpor

Data otrzymania:
21-02-2013
Instytucja nadająca:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Laureaci:

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie projektu SENSE (Mobilny system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji wykorzystujący elektromiografię powierzchniową) dla twórców: M. Chmielewski, B. Wójtowicz, W. Matuszewski, M. Chrustny,
P. Stąpor, M. Lipińska.

Data otrzymania:
21-02-2013
Instytucja nadająca:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyplom za opracowanie projektu SAPER (System analizy sygnatur magnetycznych niewybuchów i wybranych klas ładunków improwizowanych) dla twórców: M. Chmielewski, M. Kukiełka, J. Kędzior, A. Pabiś, W. Ślusarska, R. Wołoszyn.

Data otrzymania:
07-02-2013
Instytucja nadająca:
FINEX 5th Fajr International Inventions and Innovation Exhibition

Złoty medal dla projektu SENSE, FINEX 5th Fajr International Inventions and Innovation Exhibition Teheran, Iran, 4.02.2013-7.02.2013

Data otrzymania:
14-12-2012
Instytucja nadająca:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Laureaci:

W dniu 14.12.2012 r. w auli Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ramach XIV edycji konkursu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką z dziedziny "Transport" w roku akademickim 2011/2012. W kategorii prac habilitacyjnych nagrodę zdobyła praca dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapaty pt. "Models and algorithms for knowledge-based decision support and simulation in defence and transport applications".

Data otrzymania:
02-12-2012
Instytucja nadająca:
Kapituła Międzynarodowych Targów Wynalazków SIIF

Złoty medal dla projektu SENSE na Międzynarodowych Targach Wynalazków SIIF 2012 (Seoul International Invention Fair 2012) Seul, Korea, 29.11.2012- 2.12.2012.

Data otrzymania:
04-11-2012
Instytucja nadająca:
Kapituła Wystawy IENA

W 2012 (podobnie jak w 2010) młodzi naukowcy z WAT wzięli udział w konkursie i kolejny raz zdobyli nagrody. Zespół kierowany przez dr. inż. Mariusza Chmielewskiego (pracownika Instytutu Systemów Informatycznych) otrzymał złoty medal za dwa projekty: SENSE i SAPER.

Data otrzymania:
19-10-2012
Instytucja nadająca:
VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2012

W dniach 16-19 października 2012 roku odbyła się VI edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków - International Warsaw Innovation Show IWIS 2012.

IWIS to jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy. Organizatorami wystawy są: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Warszawska.

Pages