You are here

Nagrody i wyróżnienia

Data otrzymania:
01-11-2013
Instytucja nadająca:
Międzynarodowe Targi Wynalazczości "Concours Lépine", Paryż 2013
Laureaci:

Na Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine" w Paryżu zespół w składzie kpt. dr inż. Rafał Kasprzyk, inż. Marcin Cieślewicz, inż. Kamil Krajewski, inż. Marcin Perka, inż. Artur Stachurski zdobył brązowy medal za projekt SAVE.

Data otrzymania:
02-10-2013
Instytucja nadająca:
Minister Obrony Narodowej
Laureaci:

Na początku nowego roku akademickiego Instytut może poszczycić się kolejnym sukcesem. Dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych, zdobył nagrodę I-szego stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe. Nagroda została wręczona przez dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, dr. inż. Stanisława Walickiego oraz Komendanta-Rektora WAT, gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, w czasie inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wojskowej Akademii Technicznej, w dniu 2.10.2013.

Data otrzymania:
22-02-2013
Instytucja nadająca:
Przewodniczący INOVA-BUDI UZOR 2013

Nagroda specjalna dla projektu SENSE na międzynarodowej wystawie MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2013, Kuala Lumpur, 22 luty 2013 r.
Twórcy projektu: M. Chmielewski, B. Wójtowicz, W. Matuszewski, M. Chrustny, M. Lipińska, P. Stąpor

Data otrzymania:
21-02-2013
Instytucja nadająca:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyplom za opracowanie projektu SAPER (System analizy sygnatur magnetycznych niewybuchów i wybranych klas ładunków improwizowanych) dla twórców: M. Chmielewski, M. Kukiełka, J. Kędzior, A. Pabiś, W. Ślusarska, R. Wołoszyn.

Data otrzymania:
21-02-2013
Instytucja nadająca:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Laureaci:

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie projektu SENSE (Mobilny system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji wykorzystujący elektromiografię powierzchniową) dla twórców: M. Chmielewski, B. Wójtowicz, W. Matuszewski, M. Chrustny,
P. Stąpor, M. Lipińska.

Data otrzymania:
07-02-2013
Instytucja nadająca:
FINEX 5th Fajr International Inventions and Innovation Exhibition

Złoty medal dla projektu SENSE, FINEX 5th Fajr International Inventions and Innovation Exhibition Teheran, Iran, 4.02.2013-7.02.2013

Data otrzymania:
14-12-2012
Instytucja nadająca:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Laureaci:

W dniu 14.12.2012 r. w auli Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ramach XIV edycji konkursu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką z dziedziny "Transport" w roku akademickim 2011/2012. W kategorii prac habilitacyjnych nagrodę zdobyła praca dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapaty pt. "Models and algorithms for knowledge-based decision support and simulation in defence and transport applications".

Data otrzymania:
02-12-2012
Instytucja nadająca:
Kapituła Międzynarodowych Targów Wynalazków SIIF

Złoty medal dla projektu SENSE na Międzynarodowych Targach Wynalazków SIIF 2012 (Seoul International Invention Fair 2012) Seul, Korea, 29.11.2012- 2.12.2012.

Data otrzymania:
04-11-2012
Instytucja nadająca:
Kapituła Wystawy IENA

W 2012 (podobnie jak w 2010) młodzi naukowcy z WAT wzięli udział w konkursie i kolejny raz zdobyli nagrody. Zespół kierowany przez dr. inż. Mariusza Chmielewskiego (pracownika Instytutu Systemów Informatycznych) otrzymał złoty medal za dwa projekty: SENSE i SAPER.

Data otrzymania:
19-10-2012
Instytucja nadająca:
VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2012

W dniach 16-19 października 2012 roku odbyła się VI edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków - International Warsaw Innovation Show IWIS 2012.

IWIS to jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy. Organizatorami wystawy są: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Warszawska.

Pages