You are here

Symulator Systemu Kierownia Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak

28-04-2013

Symulator Systemu Kierowania Ogniem (SKO) wieży HITFIST 30P KTO Rosomak (SKO - moduł bojowy) stanowi element składowy symulatora SK-1 Pluton. W skład symulatora SK-1 Pluton wchodzą następujące stanowiska: 4 moduły bojowe, 4 moduły kierowcy, 1 moduł Instruktora/Operatora. Wykonawcą konstrukcji mechaniczno-elektrycznej symulatora SK1 Pluton jest OBRUM sp. z o.o. (Grupa BUMAR) a Zespół Badawczy Modelowania, Symulacjii Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej wykonał oprogramowanie w postaci Symulatora Systemu Kierowania Ogniem.  Oprogramowanie zostało wykonane z wykorzystaniem środowiska symulacji wirtualne VBS2.

Kierownik projektu po stronie WAT dr inż. Roman Wantoch-Rekowski


(Źródło: dokumentacja SKO)

Moduł bojowy (wieża HITFIST 30P) jest wyposażony w imitatory urządzeń rzeczywistego pojazdu:

 • Monitor działonowego.
 • Monitor dowódcy.
 • Konsola działonowego.
 • Konsola dowódcy.
 • Peryskopy dowódcy – 8szt.
 • Peryskop działonowego.
 • Przyciski przywołania peryskopów dowódcy – 8 szt.
 • Pulpit sterowania systemem – PCS.
 • Zespół celownika Dzienno-Nocnego.
 • Zespół sterowania i zasilania – DAC.
 • Blokada podniesienia armaty.
 • Blokada obrotu wieży.
 • Dźwignia otwarcia luku wyrzutowego ogniw amunicji.
 • Mechanizm ręcznego obrotu wieży.
 • Mechanizm ręcznego podnoszenia armaty.
 • Pedał elektrospustu.
 • Zamknięcie osłony kosza.
 • Przełączniki bezpieczników broni.
 • Przełączniki wyboru amunicji.

OPIS podstawowych elementów oprogramowania symulatora SKO wykonanego przez WAT.  Poniżej przedstawiony jest film prezentujący podstawowe właściwości oprogramowania symulatora systemu kierownia ogniem wieży HITFIST 30P kołowego transportera Rosomak.

Szczegóły widoku MONITORA DZIAŁONOWEGO i DVO SKO

Przykład testów i kalibracji SKO

Całe odwzorowanie (symulacja działań i zobrazowanie) świata wirtualnego wykonane zostało z wykorzystaniem  programowalnego środowiska symulacji wirtualnej VBS2.

Przykładowe widoki interfejsu monitora działonowego SKO:

>> Napisz do autora <<