You are here

Ryszard Antkiewicz - habilitacja

Kto otrzymał: 
Rodzaj: 
Tytuł rozprawy: 
Modelowanie i metody oceny efektywności wybranych podsystemów sieci korporacyjnych
Dyscyplina: 
Informatyka
Specjalność: 
systemy teleinformatyczne
Data: 
Friday, May 28, 2004
Kto nadał: 
Rada Naukowa IBS PAN
Dziedzina: 
nauki techniczne