You are here

Wojciech Stecz - doktorat

Kto otrzymał: 
Rodzaj: 
Tytuł rozprawy: 
Metoda komputerowej transformacji danych terenowych dla potrzeb modelowania operacji i walki
Dyscyplina: 
Informatyka
Specjalność: 
systemy informatyczne
Data: 
Tuesday, July 13, 2004
Kto nadał: 
Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Dziedzina: 
nauki techniczne