You are here

Rafał Kasprzyk - doktorat

Kto otrzymał: 
Rodzaj: 
Tytuł rozprawy: 
Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania ich charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych
Dyscyplina: 
Informatyka
Specjalność: 
systemy informatyczne
Data: 
Tuesday, March 13, 2012
Kto nadał: 
Rada Wydziału Cybernetyki WAT
Dziedzina: 
nauki techniczne