You are here

Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości

Instytucja nadająca: 
Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości Brussels Innova'2013
Pracownicy: 
Data otrzymania: 
17-11-2013

Po raz kolejny nasi nauczyciele i jednocześnie młodzi naukowcy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski oraz mjr dr inż. Rafał Kasprzyk wraz z zespołami studentów zdobyli medale na międzynarodowej wystawie wynalazczości. Tym razem chodzi o Międzynarodową Wystawę Wynalazczości Brussels Innova'2013, która zakończyła się 17.11.2013. M. Chmielewski z zespołem studentów zdobył złoty medal za system SENSE.
Projekt SENSE (Sensor Engineered Neurological Seizure Environment) to system ratownictwa ludzi cierpiących na epilepsję. Zastosowanie elektronicznych sensorów EMG, akcelerometrów pozwala precyzyjnie identyfikować ataki padaczki. Synergia platformy mobilnej i sensorów biomedycznych wspiera natychmiastowe i niezawodne wzywanie pomocy w przypadku nagłych ataków tej choroby.

Szczegółowe informacje o wystawie i naszych wynalazkach poniżej.

System SENSE:

http://www.brussels-innova.com/en/eureka/2013/inventions/196.aspx

   Koledze serdecznie gratulujemy i liczymy na więcej :-)