You are here

Brązowy medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine"

Instytucja nadająca: 
Międzynarodowe Targi Wynalazczości "Concours Lépine", Paryż 2013
Pracownicy: 
Data otrzymania: 
01-11-2013

Na Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine" w Paryżu zespół w składzie mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, mgr inż. Bartłomiej Wojtowicz, mgr inż. Witold Matuszewski, inż. Mateusz Chrustny, mgr inż. Piotr Stąpor, Monika Lipińska zdobył brązowy medal za projekt SENSE.