You are here

Złoty medal na VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2012 za projekt SAPER

Instytucja nadająca: 
VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2012
Pracownicy: 
Data otrzymania: 
19-10-2012

W dniach 16-19 października 2012 roku odbyła się VI edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków - International Warsaw Innovation Show IWIS 2012.

IWIS to jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy. Organizatorami wystawy są: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Warszawska.

W tegorocznej edycji IWIS-u 2 złote medale otrzymały projekty opracowane przez zespół młodych naukowców, z Wydziału Cybernetyki WAT, pod kierownictwem dr. inż. Mariusza Chmielewskiego. Nagrodzone projekty, to SENSE i SAPER (wyróżniony dodatkowo nagrodą specjalną AIA - Asian Innovation Association)

 

Projekt SAPER jest aplikacją mobilną wykorzystywaną do identyfikacji ukrytych improwizowanych ładunków wybuchowych i min - poprzez detekcję zaburzeń pola magnetycznego. SAPER zmienia smartphon'a w osobisty podręczny detektor niebezpiecznych ładunków wybuchowych i skaner gleby, który może być wykorzystywany w doraźnych zastosowaniach cywilnych.

Twórcami tego innowacyjnego rozwiązania są: dr inż. M. Chmielewski, M. Kukiełka, J. Kędzior, A. Pabiś, W. Ślusarska i R. Wołoszyn.