You are here

Zespół Analiz numerycznych i przetwarzania informacji wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji w medycynie

Prowadzenie badań w zakresie zastosowania symulacji numerycznych i analizy obrazu dla systemów wspomagania decyzji w medycynie, a także w zakresie zastosowania symulacji numerycznych w fotonice.

Andrzej Walczak - "Ontology Design for Medical Diagnostic Knowledge", -, Human Computer Systems Interaction, AISC 99, 175-189, Springer Verlag, Berlin, 2012

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Semiconductor-LC Layer Boundary and Photonic Structures", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, 559, 186-193, -, 2012

Piotr Marciniak, Paweł Moszczyński, Andrzej Walczak - "Model for simulation of foto-induced wavweguides inside the hybrid LC cells ", -, 4th Workshop on Liquid Crystals for Photonics 2012, -, 2012

Andrzej Walczak - "Learning medical diagnostics knowledge from patient cases", -, International WorkshopCS&P 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Wavelet Set with Swarm Intelligence for Edge Extraction in Images", -, IPC 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Analiza potencjału projektowo-badawczego WAT-WIM, informacja ekspercka", -, XV edycja Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, -, 2011

Andrzej Walczak - "Komputerowe wsparcie diagnostykialergologicznej - zadania i problemy", -, ISPOR 2011, -, 2011

Andrzej Walczak - "Zbiór falek z inteligencją roju do ekstrakcji krawędzi w obrazach", -, Image Processing & Communications, 131-138, Springer International Publishing AG, Berlin, 2011

Andrzej Walczak - "Granica półprzewodnik-ciekły kryształ w podzespołach fotonicznych", -, 14th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals 2011, Praga, 2011

Andrzej Walczak - "Budowa modelu choroby przy wykorzystaniu analizy tekstu i nauki na zbiorze przypadków", -, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2011, -, 2011

Andrzej Walczak, Edward Nowinowski-Kryszelnicki, Zbigniew Raszewski, Janusz Parka, Marek Olifierczuk - "Measurements of Liquid Crystal Transmission by Fabry-Perot Etalon in THz Frequency Range", -, 14th International Topical Meeting on Optics of Liquid Crystals 2011, -, 2011

Andrzej Walczak, Paweł Moszczyński, Edward Nowinowski-Kryszelnicki - "Semiconductor - LC layer Boundary and Photonic Structures", -, 7th International Conference on Photonics, Devices and Systems, PHOTONICS Prague 2011, Praga, 2011

Andrzej Walczak - "Ciekłokrystaliczne mono i nano warstwy kowalencyjnie wiązane do podłoża krzemowego", MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, Volume 526, 18-27, -, 2010

Andrzej Walczak - "Electromagnetic wave beam self  guidance in a liquid crystal  semiconductor cell", -, 2, No. 2, 73-75, Warszawa, 2010

Andrzej Walczak - "An ontology building system for structuring medical diagnostic knowledge", -, 3rd International Conference on Human System Interaction (HSI 2010), -, 2010

Andrzej Walczak - "Digital images interpolator with wavelet edge extractors", -, 3rd International Conference on Human System Interaction (HSI 2010), -, 2010

Andrzej Walczak - "Broadband and fast switched lc waveguide couplers and splitters", -, International Liquid Crystal Conference (ILCC 2010), -, 2010

Andrzej Walczak - "Interpolacja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem falkowych ekstraktorów krawędzi", -, VI Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu (TPO 2010), -, 2010

Andrzej Walczak - "Hybrid semiconductor – LC layers for photonic structures", -, FOTON 2010, -, 2010

Piotr Kędzierski, Jarosław Koszela - "System obiektowy=obiektowa baza danych+obiektowa aplikacja", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 31No2B, 119-131, Gliwice, 2010

Profesura
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Andrzej Walczak nauki techniczne 19-01-2011
Habilitacja
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Andrzej Walczak Badanie elastyczności nematyków przy zastosowaniu falowodów ciekłokrystalicznych nauki techniczne inżynieria materiałowa fizyka ciekłych kryształów 18-11-1999
Doktorat
Kto otrzymał Tytuł rozprawy Dziedzina Dyscyplina Specjalność Data Kto nadał
Paweł Moszczyński Symulacja numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach ciekły kryształ - półprzewodnik nauki techniczne Elektronika 27-06-2017 Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Andrzej Walczak Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych nauki techniczne fizyka i mechanika ciała stałego 28-01-1987 Rada Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2017-05-01 / 2020-04-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2016-06-01 / 2018-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2016-01-04 / 2017-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2019-01-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tomasz Drozdowski
Okres realizacji:: 2013-06-01 / 2013-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Paweł Moszczyński
Okres realizacji:: 2012-06-01 / 2014-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2010-01-01 / 2011-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-11-05 / 2012-07-04
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -