You are here

Przedstawiciele ISI na ćwiczeniach "Ryś'2010"

29-11-2010

W dniach 23-27.11.2010 roku Zespoły z naszego Instytutu oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON wzięły udział w ćwiczeniu dowódczo – sztabowym pk. Ryś-10. Ćwiczenia odbywały się na terenie poligonu drawskiego. W ramach ćwiczeń prezentowane były wyniki realizacji dwóch projektów rozwojowych „Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji” Nr O R00 0055 06 MNiSW (Konsorcjum WAT [Lider], AON, PIT, CTM, Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.), oraz „Integracja systemów dowodzenia” (Konsorcjum AON [Lider], WAT, WIŁ, PIT S.A., ASSECO S.A.) Nr O R00 0050 06 MNiSW. Opracowany symulator działań bojowych został wykorzystany na etapie planowania oraz weryfikacji wybranych elementów decyzji działań.

System jest uzupełnieniem tradycyjnych metod pracy dowódców wspomagając ocenę wypracowanych wariantów działania metodą symulacyjną. Zastosowanie metody symulacyjnej umożliwia efektywniejszą ocenę  przygotowanego wariantu wyznaczając ubywanie potencjałów walczących jednostek oraz położenie jednostek po wykonaniu postawionych zadań. W trakcie symulacji uwzględniany jest teren, rodzaj i ilość posiadanego sprzętu wojskowego oraz warunki rozpoznania i zasięgi posiadanych środków ogniowych. W symulatorze zastosowano symulację krokową.
Wyniki symulacji pierwszego etapu ćwiczeń „zadanie do obrony” przedstawiono w dniu 26.12.2010r. na stanowisku dowodzenia ćwiczącej brygady 212BZ w m. Konotop. Prezentacja realizowana była także za pośrednictwem wideokonferencji w połączeniu z Dowództwem Wojsk Lądowych.  W dniu 27.12.2010r. zaprezentowane zostały wyniki symulacji drugiego etapu ćwiczenia „zadanie do natarcia”. Wyniki uzyskane z symulacji przedstawione zostały w zespole Kierownictwa ćwiczenia. Przebieg symulacji oraz jej wyniki uznane zostały za wartościowe i istotne z punktu widzenia realizowanego ćwiczenia.

>> Napisz do autora <<