You are here

Andrzej Ameljańczyk - habilitacja

Kto otrzymał: 
Rodzaj: 
Tytuł rozprawy: 
Wektorowa optymalizacja rozwiązania w modelach decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem modeli growych
Dyscyplina: 
informatyka
Specjalność: 
optymalizacja systemów
Data: 
Thursday, May 3, 1979
Kto nadał: 
Rada Naukowa WAT
Dziedzina: 
nauki techniczne