You are here

Andrzej Walczak - doktorat

Kto otrzymał: 
Rodzaj: 
Tytuł rozprawy: 
Zastosowanie metody dyskretyzacji sieciowej w dynamice defektów złożonych struktur krystalicznych
Specjalność: 
fizyka i mechanika ciała stałego
Data: 
Wednesday, January 28, 1987
Kto nadał: 
Rada Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT
Dziedzina: 
nauki techniczne