You are here

Wyróżnienia Rektora WAT z okazji rocznicy wejścia Polski do NATO

12-03-2014

W 15-tą rocznicę podpisania Protokołu Akcesyjnego Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) za wkład i zaangażowanie w rozwój Akademii, osobisty udział w utrwalaniu więzi sojuszniczych oraz szczególne osiągnięcia w pracach naukowych na rzecz NATO  Rektor-Komendant WAT wyróżnił medalami pamiątkowymi i dyplomami pracowników Akademii, którzy reprezentują Polskę w NATO Science and Technology Organization. Wśród wyróżnionych są pracownicy naszego Instytutu - członkowie panelu NATO Modelling and Simulation Group: prof. WAT dr hab. inż. Andrzej Najgebauer oraz dr inż. Dariusz Pierzchała.

Sredecznie gratulujemy.

>> Napisz do autora <<