You are here

Marcin Mazurek

dr inż. Marcin Mazurek
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:
Doktorat | 09-12-2008 | Optymalizacja schematu wielowymiarowych agregatów w hurtowni danych

Marcin Mazurek - "Probabilistyczne metody eksploracji dokumentów tekstowych (Seminarium ISI)", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2010

Marcin Mazurek - "Ukryte modele Markowa jako metoda eksploracji danych tekstowych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, Warszawa, 2010

Marcin Mazurek - "Wielokryterialne zadanie optymalizacji schematu agregatów", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 35-40, Warszawa, 2009

Marcin Mazurek - "Środowiska badania charakterystyk wydajnościowych wielowymiarowej bazy danych", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Marcin Mazurek - "Optymalizacja schematu wielowymiarowych agregatów w hurtowni danych", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2008

Marcin Mazurek - "Symulacja obciążenia wielowymiarowej bazy danych", -, XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, -, 2008

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2018-09-30
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -