You are here

Tomasz Górski - doktorat

Kto otrzymał: 
Rodzaj: 
Tytuł rozprawy: 
Symulacyjna metoda badania wpływu niejednorodności obciążenia i decentralizacji rozpraszania zadań na efektywność funkcjonowania rozproszonych sieci komputerowych
Dyscyplina: 
Informatyka
Specjalność: 
systemy informatyczne
Data: 
Tuesday, November 14, 2000
Dziedzina: 
nauki techniczne
Promotor (z ISI):