You are here

Grzegorz Bliźniuk

dr inż. Grzegorz Bliźniuk
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:

Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowe repozytorium ścieżek klinicznych w systemach e-zdrowia", -, III Ogólnopolska Konferencja "Promieniowanie Jonizujące w Medycynie" PJOMED 2011, -, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Implemetacja wybranych mechanizmów interoperacyności w podejściu SOA ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 17-28, Warszawa, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Repozytorium komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych w projekcie B+R", -, 71-90, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Dyskusja zastosowań wybranych technologii komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych", -, 91-110, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik - "MODELOWANIE ŚCIEŻEK KLINICZNYCH ORAZ ICH GENEROWANIE Z POSTACI GLIF DO XPDL WRAZ Z ZAPEWNIENIEM INTEROPERACYJNOŚCI Z SYSTEMEM EHR", -, -, Gdańsk, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia", -, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, 1-10, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperacyjność systemów informatycznych w podejściach instytucji rządowych", -, -, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "WYTYCZNE I ŚCIEŻKI KLINICZNE. INFORMACJA O PROJEKCIE BADAWCZO-ROZWOJOWYM", -, -, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie", -, -, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Repozytorium komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych w projekcie B+R", -, II Konferencja Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (TIAPISZ'10), Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Dyskusja zastosowań wybranych technologii komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych", -, II Konferencja Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (TIAPISZ'10), Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Określenie przydatności standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML, HL7 i ich wybór dla modelu repozytorium. Kontekst zapewnienia interoperacyjności", -, Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 311-318, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Ranking inicjatyw standaryzacyjnych i dobór zestawu standardów, kluczowych dla dalszych etapów realizacji projektu", -, Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 93-99, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Thing about Some Assuring Interoperability of Information and Information Technology Systems Conditions", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 18, 30-34, -, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Crucial Aspects of Interoperability in the Polish Component of the Schengen Information System and Visa Information System", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 18, 25-29, -, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Informatyzacja Ochrony Zdrowia: Wybrane zagadnienia", -, PTI Oddział Górnośląski, Katowice, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 13-18, Warszawa, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Ranking inicjatyw standaryzacyjnych oraz standardów kluczowych dla opisu wytycznych i ścieżek klinicznych", -, Metody i narzędzia projektowania Komputerowych Systemów Medycznych, 52-60, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2012-12-14 / 2015-12-14
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -