You are here

Grzegorz Bliźniuk

dr inż. Grzegorz Bliźniuk
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:

Grzegorz Bliźniuk - "Semantic approach to achieving interoperability between clinical care and clinical research", -, 19th WONCA Europe Conference, -, 2014

Grzegorz Bliźniuk - "Semantic approach to achieving interoperability between clinical care and clinical research", -, 19th WONCA Europe Conference, -, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański - "A Broad Overview of Data Integration Systems, from the Past of the Future", -, Information Systems Architecture and Technology: Contemporary Approaches to Design and Evaluation of Information Systems (L. Borzęmski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska - eds.), 149-158, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014

Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowo interpretowalne ścieżki kliniczne", -, Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Dynamiczne ścieżki kliniczne", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 129-141, Warszawa, 2013

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Tomasz Gzik - "Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 506-522, Warszawa, 2013

Tomasz Gzik, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 503-489, Warszawa, 2013

Grzegorz Bliźniuk - "Warunki formalne implementacji mechanizmów interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i systemu elektronicznej historii leczenia pacjenta", STUDIA EKONOMICZNE, 99, 25-33, Katowice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Hurtownie procesów", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33 No 2A(105), 111-127, Gliwice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 21-35, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", -, TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer - "Spójność informacji o historii leczenia pacjent w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", -, TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 1-8, Warszawa, 2012

Mariusz Chmielewski, Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela, Tomasz Gzik - "Hurtownie procesów", -, BDAS 2012, Ustroń, 2012

Tadeusz Nowicki, Grzegorz Bliźniuk, Marta Lignowska - "Badanie efektywności procedur medycznych zapisanych w postaci ścieżek klinicznych", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 37-53, Warszawa, 2012

Tomasz Gzik, Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela - "Dynamic clinical paths", -, Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych - przykłady zastosowań", INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 17, 144-148, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowe systemy wspomagania decyzji medycznych - historia, rozwój, analiza porównawcza w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych", FIZJOTERAPIA POLSKA, 11, 91-105, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowy System Wspomagania Decyzji Medycznych w obszarze diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu", ORTOPEDIA.TRAUMATOLOGIA. REHABILITACJA, 13, 219-228, Warszawa, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Wytyczne i Ścieżki Kliniczne Informacja o Projekcie Badawczo-Rozwojowym", -, Seminarium Naukowe w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu, Wrocław, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centralnym Węźle Polskiego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej", Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych, 11-32, WKŁ Warszawa, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperacyjność w Polskim Komponencie Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej", Przegląd zastosowań informatyki, 45-74, PTI, Katowice, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Informatyzacja. Skuteczne narzędzie do usprawnienia funkcjonowania administracji", Nowoczesna administracja skarbowa, 170-172, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2007

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański - "Modernizacja infrastruktury informacyjnej państwa - rejestry publiczne w elektronicznych platformach integracyjnych", Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania, 479-493, WKiŁ, Warszawa, 2007

Grzegorz Bliźniuk - "Zarządzanie wymaganiami w procesie wytwórczym oprogramowania", Dylematy zarządzania projektem informatycznym, 23-37, PTI, Katowice, 2006

Grzegorz Bliźniuk - "Zarządzanie projektami informatycznymi wg metodyki Prince 2", -, 67-76, PTI, Katowice, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Zarządzanie projektem informatycznym wg metodyki Project Management Institute", -, 89-124, PTI, Katowice, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Zarządzanie projektem informatycznym wg metodyki Rational Unifield Process", -, 125-136, PTI, Katowice, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "The EWD-P System Polish Government - council of the European Union Interoperability Achieved", -, IEEE, -, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperacyjność systemów informatycznych w ujęciu rządowym", III Konferencja Naukowa nt.: „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym”, -, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Towards implementation of live-events using generic workflow", eGOV'06, New London, 2006

Grzegorz Bliźniuk - "Organizacja procesu wytwórczego systemu europejskiej wymiany dokumentów EWD-P", XVII Letnia Szkoła Informatyki Szczyrk, -, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w kontekście koordynacji i integracji procesów informatyzacji podmiotów publicznych", -, -, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Informacja na temat strategii informatyzacji RP. Zasadnicze kierunki informatyzacji", -, -, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Rząd sieci: kiedy doczekamy się spójnego systemu obiegu informacji państwowej", -, -, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Stan prac nad krajowymi standardami interoperacyjności w Polsce", -, -, 2005

Grzegorz Bliźniuk, Marek Nowak, Marek Cieciura, Roman Wantoch-Rekowski - "Budowa aplikacji WWW z wykorzystaniem Oracle Designer/2000", -, Wrocław, 1999

Grzegorz Bliźniuk, Marek Nowak, Roman Wantoch-Rekowski - "Zastosowanie ORACLE DESIGNER/2000 do projektowania i implementacji aplikacji WWW", V Konferencja Użytkowników i Developerów ORACLE PLOUG'99, Zakopane, 1999

Grzegorz Bliźniuk, Zbigniew Świątnicki, Roman Wantoch-Rekowski - "The Requirements Specification for The Intelligent Robot and The Intelligen Robots Team Using DARTS Method", 5th Internaational Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, -, 1998

Grzegorz Bliźniuk, Roman Wantoch-Rekowski - "Pomiar złożoności struktury wewnętrznej programu", 12. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe studentów i młodych pracowników nauki, Zielona Góra, 1990

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperability and Security Standards and Rules in the Polish Law on Informatization", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 1/2008, 1-8, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Aspect of data communication security in the Central Node of Poland s Schengen Information System and Visa Information Systems Component", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 1-12, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "EWD-P as an example of a The Best of Good Practice project", JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, 2(2006), Poznań, 2006

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2012-12-14 / 2015-12-14
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -