You are here

Grzegorz Bliźniuk

dr inż. Grzegorz Bliźniuk
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:

Grzegorz Bliźniuk, Dorota Kilańska - "eMBA w ochronie zdrowia. Informatyzacja i interoperacyjność w ochronie zdrowia", -, Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa, 2019

Grzegorz Bliźniuk, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski - "Symulacyjne badanie niezawodności oprogramowania systemu monitoringu", -, PTSK 2019 (XXVI Warsztaty Naukowe), -, 2019

Rafał Ładysz, Grzegorz Bliźniuk, Maciej Kiedrowicz - "Dyskusja na temat zastosowania metody merge-pure w generowaniu danych syntetycznych dla badania niektórych rodzajów przestępstw gospodarczych", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 47-59, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Rafał Ładysz, Grzegorz Bliźniuk, Maciej Kiedrowicz - "Technologia generowania danych systetycznych dla badania niektórych rodzajów przestępstw gospodarczych – opis zrealizowanego rozwiązania", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 61-73, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Rafał Ładysz, Grzegorz Bliźniuk, Maciej Kiedrowicz - "Zagadnienia generowania danych syntetycznych w projekcie IAFEC", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Rafał Ładysz, Maciej Kiedrowicz, Grzegorz Bliźniuk - "Rozdział III. Przetwarzanie i analiza zasobów typu Big Data w przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym", -, Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 69-78, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2019

Grzegorz Bliźniuk - "Wybrane zagadnienia integracji i interoperacyjności systemów informatyki medycznej", -, E-Zdrowie; Wprowadzenie do Informatyki w Pielęgniarstwie, 321-342, Wydawnictwa Lekarskie, Warszawa, 2018

Grzegorz Bliźniuk, Anna Cierniewska - "Zastosowanie standardu HL7 FHIR w mobilnej aplikacji medycznej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Nr 46, 255-266, -, 2017

Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela, Maciej Kiedrowicz - "Generowanie danych testowych do relacyjnego modelu danych dla badania wybranych rodzajów przestępstw finansowych z wykorzystaniem metody merge-purge ", -, Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 107-151, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2017

Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela, Maciej Kiedrowicz - "Generowanie rozbudowanych zestawów danych testowych dla wybranych rodzajów przestępstw finansowych", -, Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 153-173, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Grzegorz Bliźniuk - "Zastosowanie metody merge-pure w generowaniu syntetycznych danych testowych dla badania niektórych rodzajów przestępstw gospodarczych", -, Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 91-105, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk - "Główne zasoby danych systemu IAFEC", -, Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 9-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Aneta Kielan, Paulina Szczepańczyk-Wysocka - "Przepływ i transformacja danych w głównych zasobach danych systemu IAFEC", -, Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 23-33, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Grzegorz Bliźniuk - "Feasibility and acceptability of TRANSFoRm to improve clinical trial recruitment in primary care", FAMILY PRACTICE, Vol. 33, nr 2, 186-191, Oxford, 2016

Grzegorz Bliźniuk - "Możliwość zastosowania technologii RFID w przetwarzaniu dokumentacji medycznej", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 167-180, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Grzegorz Bliźniuk - "Zastosowanie standardu HL7 FHIR w mobilnej aplikacji medycznej", -, TIAPISZ 2016, -, 2016

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Towards evidence-based data conflict resolution in data integration process", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 43-56, Warszawa, 2015

Bolesław Szafrański, Grzegorz Bliźniuk, Walid Cherifi - "A broad overview of data integration systems from the past to the future", -, 35th International Conference ISAT 2014, -, 2014

Grzegorz Bliźniuk - "Profile IHE HDS i IHE XDW w zapewnieniu współdziałania instytucji medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 9-24, Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk - "Modele wymagań wraz z niektórymi modelami architektonicznymi systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", -, System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 65-87, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Dorota Kilańska - eMBA w ochronie zdrowia. Informatyzacja i interoperacyjność w ochronie zdrowia, Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa, 2019

Grzegorz Bliźniuk - Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - Informatyzacja Ochrony Zdrowia: Wybrane zagadnienia, PTI Oddział Górnośląski, Katowice, 2009

Grzegorz Bliźniuk - Informatyzacja ochrony zdrowia, PTI, Katowice, 2008

Bolesław Szafrański, Grzegorz Bliźniuk, Jerzy Karbowski - Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych admnistracji publicznej, PTI, Katowice, 2006

Grzegorz Bliźniuk - Advanced eGovernmeent Information Service Bus eGov-Bus, eGov-Bus Consortium, Warszawa, 2006

Grzegorz Bliźniuk - Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, PTI, Katowice, 2006

Grzegorz Bliźniuk - Informatyka i administracja, PTI, Katowice, 2005

Grzegorz Bliźniuk - Społeczeństwo informacyjne 2005, PTI, Katowice, 2005

Grzegorz Bliźniuk - Badanie jakości programów współbieżnych, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa, 2000

Rafał Ładysz, Grzegorz Bliźniuk, Maciej Kiedrowicz - "Dyskusja na temat zastosowania metody merge-pure w generowaniu danych syntetycznych dla badania niektórych rodzajów przestępstw gospodarczych", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 47-59, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Rafał Ładysz, Grzegorz Bliźniuk, Maciej Kiedrowicz - "Technologia generowania danych systetycznych dla badania niektórych rodzajów przestępstw gospodarczych – opis zrealizowanego rozwiązania", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 61-73, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Rafał Ładysz, Maciej Kiedrowicz, Grzegorz Bliźniuk - "Rozdział III. Przetwarzanie i analiza zasobów typu Big Data w przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym", Metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 69-78, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2019

Grzegorz Bliźniuk - "Wybrane zagadnienia integracji i interoperacyjności systemów informatyki medycznej", E-Zdrowie; Wprowadzenie do Informatyki w Pielęgniarstwie, 321-342, Wydawnictwa Lekarskie, Warszawa, 2018

Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela, Maciej Kiedrowicz - "Generowanie danych testowych do relacyjnego modelu danych dla badania wybranych rodzajów przestępstw finansowych z wykorzystaniem metody merge-purge ", Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 107-151, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2017

Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela, Maciej Kiedrowicz - "Generowanie rozbudowanych zestawów danych testowych dla wybranych rodzajów przestępstw finansowych", Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 153-173, Wojskowa Akademia Techniczna, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Grzegorz Bliźniuk - "Zastosowanie metody merge-pure w generowaniu syntetycznych danych testowych dla badania niektórych rodzajów przestępstw gospodarczych", Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 91-105, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk - "Główne zasoby danych systemu IAFEC", Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 9-22, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Aneta Kielan, Paulina Szczepańczyk-Wysocka - "Przepływ i transformacja danych w głównych zasobach danych systemu IAFEC", Wybrane modele i metody wykorzystywane w zwalczaniu przestępstw finansowych, 23-33, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Grzegorz Bliźniuk - "Możliwość zastosowania technologii RFID w przetwarzaniu dokumentacji medycznej", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID, 167-180, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2016

Grzegorz Bliźniuk - "Modele wymagań wraz z niektórymi modelami architektonicznymi systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 65-87, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański - "A Broad Overview of Data Integration Systems, from the Past of the Future", Information Systems Architecture and Technology: Contemporary Approaches to Design and Evaluation of Information Systems (L. Borzęmski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska - eds.), 149-158, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014

Grzegorz Bliźniuk - "Repozytorium komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych w projekcie B+R", 71-90, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Dyskusja zastosowań wybranych technologii komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych", 91-110, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik - "MODELOWANIE ŚCIEŻEK KLINICZNYCH ORAZ ICH GENEROWANIE Z POSTACI GLIF DO XPDL WRAZ Z ZAPEWNIENIEM INTEROPERACYJNOŚCI Z SYSTEMEM EHR", -, Gdańsk, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Określenie przydatności standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML, HL7 i ich wybór dla modelu repozytorium. Kontekst zapewnienia interoperacyjności", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 311-318, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Ranking inicjatyw standaryzacyjnych i dobór zestawu standardów, kluczowych dla dalszych etapów realizacji projektu", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 93-99, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Ranking inicjatyw standaryzacyjnych oraz standardów kluczowych dla opisu wytycznych i ścieżek klinicznych", Metody i narzędzia projektowania Komputerowych Systemów Medycznych, 52-60, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych", Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, 293-304, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Krok naprzód, dwa kroki wstecz: Interoperacyjność w polskim komponenecie systemu informacyjnego Schengen i systemu informacji wizowej", Społeczeństwo Informacyjne, 75-103, PTI Oddział Górnośląski, Katowice, 2009

Grzegorz Bliźniuk, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski - "Symulacyjne badanie niezawodności oprogramowania systemu monitoringu", PTSK 2019 (XXVI Warsztaty Naukowe), -, 2019

Rafał Ładysz, Grzegorz Bliźniuk, Maciej Kiedrowicz - "Zagadnienia generowania danych syntetycznych w projekcie IAFEC", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Grzegorz Bliźniuk - "Zastosowanie standardu HL7 FHIR w mobilnej aplikacji medycznej", TIAPISZ 2016, -, 2016

Bolesław Szafrański, Grzegorz Bliźniuk, Walid Cherifi - "A broad overview of data integration systems from the past to the future", 35th International Conference ISAT 2014, -, 2014

Grzegorz Bliźniuk - "Semantic approach to achieving interoperability between clinical care and clinical research", 19th WONCA Europe Conference, -, 2014

Grzegorz Bliźniuk - "Semantic approach to achieving interoperability between clinical care and clinical research", 19th WONCA Europe Conference, -, 2014

Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowo interpretowalne ścieżki kliniczne", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Andrzej Najgebauer - "Spójność informacji o historii leczenia pacjent w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", TIAPISZ 2012, Warszawa, 2012

Mariusz Chmielewski, Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela, Tomasz Gzik - "Hurtownie procesów", BDAS 2012, Ustroń, 2012

Tomasz Gzik, Grzegorz Bliźniuk, Jarosław Koszela - "Dynamic clinical paths", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk - "Wytyczne i Ścieżki Kliniczne Informacja o Projekcie Badawczo-Rozwojowym", Seminarium Naukowe w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu, Wrocław, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowe repozytorium ścieżek klinicznych w systemach e-zdrowia", III Ogólnopolska Konferencja "Promieniowanie Jonizujące w Medycynie" PJOMED 2011, -, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperacyjność systemów informatycznych w podejściach instytucji rządowych", -, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "WYTYCZNE I ŚCIEŻKI KLINICZNE. INFORMACJA O PROJEKCIE BADAWCZO-ROZWOJOWYM", -, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperacyjność: podstawowe wyzwanie projektów e-Zdrowie", -, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Repozytorium komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych w projekcie B+R", II Konferencja Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (TIAPISZ'10), Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Dyskusja zastosowań wybranych technologii komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych", II Konferencja Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (TIAPISZ'10), Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Thing about some assuring interoperability of inormation and information technology systems conditions", Sejmik Młodych Informatyków (SMI 2009), -, 2009

Grzegorz Bliźniuk, Anna Cierniewska - "Zastosowanie standardu HL7 FHIR w mobilnej aplikacji medycznej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Nr 46, 255-266, -, 2017

Grzegorz Bliźniuk - "Feasibility and acceptability of TRANSFoRm to improve clinical trial recruitment in primary care", FAMILY PRACTICE, Vol. 33, nr 2, 186-191, Oxford, 2016

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Towards evidence-based data conflict resolution in data integration process", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 43-56, Warszawa, 2015

Grzegorz Bliźniuk - "Profile IHE HDS i IHE XDW w zapewnieniu współdziałania instytucji medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 9-24, Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Dynamiczne ścieżki kliniczne", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 129-141, Warszawa, 2013

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Tomasz Gzik - "Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 506-522, Warszawa, 2013

Tomasz Gzik, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 503-489, Warszawa, 2013

Grzegorz Bliźniuk - "Warunki formalne implementacji mechanizmów interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i systemu elektronicznej historii leczenia pacjenta", STUDIA EKONOMICZNE, 99, 25-33, Katowice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Hurtownie procesów", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33 No 2A(105), 111-127, Gliwice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 21-35, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 1-8, Warszawa, 2012

Tadeusz Nowicki, Grzegorz Bliźniuk, Marta Lignowska - "Badanie efektywności procedur medycznych zapisanych w postaci ścieżek klinicznych", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 37-53, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych - przykłady zastosowań", INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 17, 144-148, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowe systemy wspomagania decyzji medycznych - historia, rozwój, analiza porównawcza w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych", FIZJOTERAPIA POLSKA, 11, 91-105, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowy System Wspomagania Decyzji Medycznych w obszarze diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu", ORTOPEDIA.TRAUMATOLOGIA. REHABILITACJA, 13, 219-228, Warszawa, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Implemetacja wybranych mechanizmów interoperacyności w podejściu SOA ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 17-28, Warszawa, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, 1-10, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "Thing about Some Assuring Interoperability of Information and Information Technology Systems Conditions", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 18, 30-34, -, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Crucial Aspects of Interoperability in the Polish Component of the Schengen Information System and Visa Information System", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 18, 25-29, -, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 13-18, Warszawa, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Feasibility and acceptability of TRANSFoRm to improve clinical trial recruitment in primary care", FAMILY PRACTICE, Vol. 33, nr 2, 186-191, Oxford, 2016

Grzegorz Bliźniuk - "Thing about Some Assuring Interoperability of Information and Information Technology Systems Conditions", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 18, 30-34, -, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Crucial Aspects of Interoperability in the Polish Component of the Schengen Information System and Visa Information System", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 18, 25-29, -, 2009

Grzegorz Bliźniuk, Anna Cierniewska - "Zastosowanie standardu HL7 FHIR w mobilnej aplikacji medycznej ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Nr 46, 255-266, -, 2017

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański, Walid Cherifi - "Towards evidence-based data conflict resolution in data integration process", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 43-56, Warszawa, 2015

Grzegorz Bliźniuk - "Profile IHE HDS i IHE XDW w zapewnieniu współdziałania instytucji medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 35, 9-24, Warszawa, 2014

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Dynamiczne ścieżki kliniczne", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 129-141, Warszawa, 2013

Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer, Tomasz Gzik - "Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 506-522, Warszawa, 2013

Tomasz Gzik, Jarosław Koszela, Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer - "Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 1, 503-489, Warszawa, 2013

Grzegorz Bliźniuk - "Warunki formalne implementacji mechanizmów interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i systemu elektronicznej historii leczenia pacjenta", STUDIA EKONOMICZNE, 99, 25-33, Katowice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Hurtownie procesów", STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 33 No 2A(105), 111-127, Gliwice, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "System analizy procesów i wspomagania podejmowania decyzji - hurtownie procesów ", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 21-35, Warszawa, 2012

Grzegorz Bliźniuk, Tomasz Gzik, Jarosław Koszela - "Translacja opisów ścieżek klinicznych z postaci GLIF na XPDL zapewniająca interoperacyjność z systemem EHR", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 1-8, Warszawa, 2012

Tadeusz Nowicki, Grzegorz Bliźniuk, Marta Lignowska - "Badanie efektywności procedur medycznych zapisanych w postaci ścieżek klinicznych", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 25/2012, 37-53, Warszawa, 2012

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych - przykłady zastosowań", INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, 17, 144-148, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowe systemy wspomagania decyzji medycznych - historia, rozwój, analiza porównawcza w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych", FIZJOTERAPIA POLSKA, 11, 91-105, Warszawa, 2011

Andrzej Ameljańczyk, Grzegorz Bliźniuk - "Komputerowy System Wspomagania Decyzji Medycznych w obszarze diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu", ORTOPEDIA.TRAUMATOLOGIA. REHABILITACJA, 13, 219-228, Warszawa, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Implemetacja wybranych mechanizmów interoperacyności w podejściu SOA ", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 17-28, Warszawa, 2011

Grzegorz Bliźniuk - "Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 6/2010, 1-10, Warszawa, 2010

Grzegorz Bliźniuk - "O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 13-18, Warszawa, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperability and Security Standards and Rules in the Polish Law on Informatization", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 1/2008, 1-8, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Aspect of data communication security in the Central Node of Poland s Schengen Information System and Visa Information Systems Component", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 1-12, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "EWD-P as an example of a The Best of Good Practice project", JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, 2(2006), Poznań, 2006

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2012-12-14 / 2015-12-14
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -