You are here

Grzegorz Bliźniuk

dr inż. Grzegorz Bliźniuk
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:

Grzegorz Bliźniuk - "O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych", -, Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, 293-304, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Krok naprzód, dwa kroki wstecz: Interoperacyjność w polskim komponenecie systemu informacyjnego Schengen i systemu informacji wizowej", -, Społeczeństwo Informacyjne, 75-103, PTI Oddział Górnośląski, Katowice, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Thing about some assuring interoperability of inormation and information technology systems conditions", -, Sejmik Młodych Informatyków (SMI 2009), -, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperacyjność systemów informatycznych w ujęciu rządowym", -, III Konferencja Naukowa nt.: „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym”, -, 2009

Grzegorz Bliźniuk - "Informatyzacja ochrony zdrowia", -, PTI, Katowice, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperability and Security Standards and Rules in the Polish Law on Informatization", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 1/2008, 1-8, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Aspect of data communication security in the Central Node of Poland s Schengen Information System and Visa Information Systems Component", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 2/2008, 1-12, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centralnym Węźle Polskiego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej", -, Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych, 11-32, WKŁ Warszawa, Warszawa, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Interoperacyjność w Polskim Komponencie Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej", -, Przegląd zastosowań informatyki, 45-74, PTI, Katowice, 2008

Grzegorz Bliźniuk - "Informatyzacja. Skuteczne narzędzie do usprawnienia funkcjonowania administracji", -, Nowoczesna administracja skarbowa, 170-172, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2007

Grzegorz Bliźniuk, Bolesław Szafrański - "Modernizacja infrastruktury informacyjnej państwa - rejestry publiczne w elektronicznych platformach integracyjnych", -, Systemy czasu rzeczywistego. Metody i zastosowania, 479-493, WKiŁ, Warszawa, 2007

Bolesław Szafrański, Grzegorz Bliźniuk, Jerzy Karbowski - "Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych admnistracji publicznej", -, PTI, Katowice, 2006

Grzegorz Bliźniuk - " Advanced eGovernmeent Information Service Bus eGov-Bus", -, eGov-Bus Consortium, Warszawa, 2006

Grzegorz Bliźniuk - "EWD-P as an example of a The Best of Good Practice project", JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, 2(2006), Poznań, 2006

Grzegorz Bliźniuk - "Towards implementation of live-events using generic workflow", -, eGOV'06, New London, 2006

Grzegorz Bliźniuk - "Zarządzanie wymaganiami w procesie wytwórczym oprogramowania", -, Dylematy zarządzania projektem informatycznym, 23-37, PTI, Katowice, 2006

Grzegorz Bliźniuk - "Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość", -, PTI, Katowice, 2006

Grzegorz Bliźniuk - "Organizacja procesu wytwórczego systemu europejskiej wymiany dokumentów EWD-P", -, XVII Letnia Szkoła Informatyki Szczyrk, -, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w kontekście koordynacji i integracji procesów informatyzacji podmiotów publicznych", -, -, -, 2005

Grzegorz Bliźniuk - "Informacja na temat strategii informatyzacji RP. Zasadnicze kierunki informatyzacji", -, -, -, 2005

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2012-12-14 / 2015-12-14
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -