You are here

Piotr Kosiuczenko

dr hab. Piotr Kosiuczenko
Profesor nadzwyczajny
Phone:

Short scienfic biography
Habilitacja | 09-12-2010 | Term Rewring as a Semanc Basis for the Graphical Modelling of
Object-Oriented System
PhD | 25-05-1995 | Malcev' Type Condions for Paral Algebras

Piotr Kosiuczenko studied mathemacs at the the University of Warsaw. Aerwards he joined
the Univeristy of Technology in Warsaw. In 1995, obtained PhD the University of Warsaw. Later,
he joined the Instute of Computer Science at the University of Munich. In Munich, Dr.
Kosiuczenko was working also as a research collaborator at the FAST soware company. Since
October 2003, he worked as a lecturer at the Department of Computer Science, University of
Leicester, UK. In 2008, he joined the Instute of Informaon Systems at WAT in Warsaw, where
he is an associate professor. His research interests include soware engineering, graphical
modelling languages, contractual specificaon, formal methods and foundaons of objectoriented
programming.

Co-Chair of
KKIO 2015 - 17th PTI Soware Engineering Conference
hp://kkio.p.org.pl/

He was also programme Commiee Member of:

  • IASSE - Internaonal Conference on Intelligent & Adapve Systems, and Soware Engineering
  • MOMPES - Workshop on Model-based Methodologies for Pervasive and Embedded Soware

Projects carried out outside WAT:

  • 2013 SYNAT - Strategic scienfic research and experimental development program: Interdisciplinary System for Interacve Scienfic and Scienfic-Technical Informaon (funded by the Naonal Centre for Research and Development - NCBiR)
  • 2004 - 2007 Leg2Net - Industry-Academia Partnership Scheme (funded by Marie Curie Acon -EU)
  • 2002 - 2005 AGILE - Architectures for Mobility (funded by IST-EU)
  • 2000 - 2002 CARUSO - Customer Care and Relaonship Support Office (funded by IST-EU)
  • 1997 - 1999 FORSOFT - Distributed Systems and Open Networks (funded by the Bavarian Ministry of Sciences)
  • 1996 -1998 ATMTS - Algebraic Tools for Modelling of Telecommunicaon Systems (funded by the Brish Council and DAAD)
  • 1995 - 1997 EPKfix - Development of Electronic Product Catalogues (funded by the German Research Society - DFG)

Publications:

1. P. Kosiuczenko, M. Śmiałek (Eds.): From Requirements to Soware, Research and Pracce,
Polish Informaon Processing Society, Warsaw, 2015, 176 p.
2. P. Kosiuczenko, M. Śmiałek, J. Swacha (Eds.): Od procesów do oprogramowania: badania i
praktyka, Polish Informaon Processing Society, Warsaw, 2015, 154 p.

Rest fo publications below in tab: "Publications".

Co-Editor of journal: "Computer Science and Mathematical Modelling"

Habilitacja | 09-12-2010 | Term Rewriting as a Semantic Basis for the Graphical Modelling of Object-Oriented System
Doktorat | 25-05-1995 | Warunki Malcewa dla algebr częściowych

Piotr Kosiuczenko - "Modelowanie graficzne a metody formalne", -, Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 27-45, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Piotr Kosiuczenko - "Modelowanie graficzne a metody formalne", -, Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Piotr Kosiuczenko - "Przewodniczący sesji: Data Modelling", -, KKIO 2019, -, 2019

Piotr Kosiuczenko, Michał Śmiałek - "Tutorial From Use Case Models to Working Prototypes: Model-Driven Requirements Engineering in Action", -, KKIO 2019, -, 2019

Piotr Kosiuczenko - "On the functional specificiation of queries in OCL", -, Engineering Software Systems: Research and Praxis, Advances in Intelligent Systems and Computing 830, 53-68, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko - "Ensuring the strong exception safety", -, Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering, w serii wydawniczej: Studies in Computational Intelligence 733, 63-76, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski - "Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering Preface", -, Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering, w serii wydawniczej: Studies in Computational Intelligence 733, 5-6, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski - "Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering, w serii wydawniczej: Studies in Computational Intelligence 733", -, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko, Zbigniew Zieliński - "Engineering Software Systems: Research and Praxis, Advances in Intelligent Systems and Computing 830", -, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko - "Ensuring the Strong Exception Safety", -, KKIO 2017, -, 2017

Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski, Marek Bolanowski - "Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań", -, PTI, Warszawa, 2017

Piotr Kosiuczenko, Mirosław Ochodek, Lech Madeyski, Andrzej Paszkiewicz - "Software Engineering Research for the Practice", -, PTI, Warszawa, 2017

Piotr Kosiuczenko - "On the synthesis of protocol state machines from contracts", -, MODELS 2016, -, 2016

Piotr Kosiuczenko - "On the Synthesis of Protocol State Machines from Contracts", -, MODELS 16 Proceedings of the ACM/IEEE 19th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, 76-85, ACM, Nowy Jork, 2016

Piotr Kosiuczenko, Michał Śmiałek - " From Requirements to Software: Research and Practice, seria wydawnicza: Scientific Papers of the Polish Information Processing Society Scientific Council.", -, PTI, Warszawa, 2015

Piotr Kosiuczenko, Michał Śmiałek, Jakub Swacha - "Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka", -, PTI, Warszawa, 2015

Piotr Kosiuczenko - "Recent Polish achievements in Software Engineering", -, Software Engineering from Research and Practice Perspectives, Lech Madeyski, Mirosław Ochodek (eds.), 15-38, PTI, -, 2014

Piotr Kosiuczenko - "Solving the invariability problem in OCL", -, XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Piotr Kosiuczenko - "Specification of invariability in OCL", Software and Systems Modeling, 12, issue 2, 415-434, Berlin, 2013

Piotr Kosiuczenko - "On the Validation of Invariants at Runtime", FUNDAMENTA INFORMATICAE, 125(2), 183-222, -, 2013

Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski - Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering, w serii wydawniczej: Studies in Computational Intelligence 733, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko, Zbigniew Zieliński - Engineering Software Systems: Research and Praxis, Advances in Intelligent Systems and Computing 830, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski, Marek Bolanowski - Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań, PTI, Warszawa, 2017

Piotr Kosiuczenko, Mirosław Ochodek, Lech Madeyski, Andrzej Paszkiewicz - Software Engineering Research for the Practice, PTI, Warszawa, 2017

Piotr Kosiuczenko, Michał Śmiałek - From Requirements to Software: Research and Practice, seria wydawnicza: Scientific Papers of the Polish Information Processing Society Scientific Council., PTI, Warszawa, 2015

Piotr Kosiuczenko, Michał Śmiałek, Jakub Swacha - Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka, PTI, Warszawa, 2015

Piotr Kosiuczenko - Term Rewriting as a Semantic Basis for the Graphical Modelling of Object-Oriented Systems, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Piotr Kosiuczenko - Logic of Computation, Computer and System Science, , Springer, Berlin, 1997

Piotr Kosiuczenko - "Modelowanie graficzne a metody formalne", Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: zastosowania, 27-45, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019

Piotr Kosiuczenko - "On the functional specificiation of queries in OCL", Engineering Software Systems: Research and Praxis, Advances in Intelligent Systems and Computing 830, 53-68, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko - "Ensuring the strong exception safety", Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering, w serii wydawniczej: Studies in Computational Intelligence 733, 63-76, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski - "Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering Preface", Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering, w serii wydawniczej: Studies in Computational Intelligence 733, 5-6, Springer International Publishing AG, -, 2018

Piotr Kosiuczenko - "On the Synthesis of Protocol State Machines from Contracts", MODELS 16 Proceedings of the ACM/IEEE 19th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems, 76-85, ACM, Nowy Jork, 2016

Piotr Kosiuczenko - "Recent Polish achievements in Software Engineering", Software Engineering from Research and Practice Perspectives, Lech Madeyski, Mirosław Ochodek (eds.), 15-38, PTI, -, 2014

Piotr Kosiuczenko - "The Impact of Class Model Redesign on State Machines", Theory and Practice of Model Transformations, 264-279, Springer International Publishing AG, Berlin, 2012

Piotr Kosiuczenko - "Analiza przydatności języka UML do modelowania procesów wspomagania decyzji medycznych", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 193-200, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Piotr Kosiuczenko - "Analiza przydatności języka UML do modelowania procesów wspomagania decyzji medycznych", Modelowanie i zastosowanie Komputerowych Systemów Medycznych, 21-29, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Piotr Kosiuczenko - "Timed Rewriting ", -, 229-264, Springer, Berlin, 1997

Piotr Kosiuczenko - "Modelowanie graficzne a metody formalne", Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych "Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja", -, 2019

Piotr Kosiuczenko - "Przewodniczący sesji: Data Modelling", KKIO 2019, -, 2019

Piotr Kosiuczenko, Michał Śmiałek - "Tutorial From Use Case Models to Working Prototypes: Model-Driven Requirements Engineering in Action", KKIO 2019, -, 2019

Piotr Kosiuczenko - "Ensuring the Strong Exception Safety", KKIO 2017, -, 2017

Piotr Kosiuczenko - "On the synthesis of protocol state machines from contracts", MODELS 2016, -, 2016

Piotr Kosiuczenko - "Solving the invariability problem in OCL", XVI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, -, 2014

Piotr Kosiuczenko - "The Impact of Class Model Redesign on State Machines. In Zhenjiang Hu, Juan de Lara (Eds.): Theory and Practice of Model Transformations ", 5th International Conference ICMT 2012, Berlin, 2012

Piotr Kosiuczenko - "Zastosowanie przepisywania terminów do symulacji", XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Piotr Kosiuczenko - "The Impact of Class Model Transformations on State Machines, accepted for publication in proceedings of the International Conference on Model Transformation", 5th International Conference ICMT 2012, -, 2012

Piotr Kosiuczenko - "Wystarczająco trwałe struktury danych ", Seminarium Instututowe IPI PAN, Warszawa, 2011

Piotr Kosiuczenko - "Metody inżynierii oprogramowania w konstrukcji systemu wspierającego diagnostykę i leczenie pacjenta", Seminarium Instytutu Matematyki UW, Warszawa, 2011

Piotr Kosiuczenko - "Efektywna implementacja operatora @pre / \old", -, Warszawa, 2009

Piotr Kosiuczenko - "On the Effective and General Implementation of old/@pre", -, Warszawa, 2009

Piotr Kosiuczenko - "O implementacji operatora @pre", Seminarium PJWSTK, -, 2009

Piotr Kosiuczenko - "O efektywnej i ogólnej implementacji operatora Old występującego w językach kontraktowej specyfikacji", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009

Piotr Kosiuczenko - "Logika i weryfikacja", Seminarium Instytutu Informatyki UW, -, 2008

Piotr Kosiuczenko - "Specification of invariability in OCL", Software and Systems Modeling, 12, issue 2, 415-434, Berlin, 2013

Piotr Kosiuczenko - "On the Validation of Invariants at Runtime", FUNDAMENTA INFORMATICAE, 125(2), 183-222, -, 2013

Piotr Kosiuczenko - "An Abstract Machine for the Old Value Retrieval", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, 6120, 246-261, Berlin, 2010

Piotr Kosiuczenko - "Przydatność języka Gello i standardu RIM do obiektowego modelowania systemów medycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 29-33, Warszawa, 2009

Piotr Kosiuczenko - "Redesign of UML Class Diagrams: A Formal Approach", -, 8(2), 165-183, Berlin, 2009

Piotr Kosiuczenko - "On the Implementation of @pre", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, LNCS 5503, 246-261, Berlin, 2009

Piotr Kosiuczenko - "Towards an Integration of Message Sequence Charts and Timed Maude.", 15(1), 23-43, -, 2001

Piotr Kosiuczenko - "Formalizing and Executing Message Sequence Charts via Timed Rewriting.", -, 25, -, 2000

Piotr Kosiuczenko - "A Formal Model for SDL Specification Based on Timed Rewriting Logic.", 7(1), 59-88, -, 2000

Piotr Kosiuczenko - "A Timed Rewriting Logic Semantics for SDL: A Case Study of the Alternating Bit Protocol. In C. Kirchner, H. Kirchner (eds.): ", -, 15, -, 1998

Piotr Kosiuczenko - "Timed Rewriting Logic with an Application to Object-Based Specification.", 28(2-3), 225-246, -, 1997

Piotr Kosiuczenko - " On the power of Higher-Order Algebraic Specification Methods.", INFORMATION AND COMPUTATION, 124(1), 85-101, -, 1996

Piotr Kosiuczenko - "Mal´cev Type Conditions for Partial Algebras", -, 31, 467-474, Berlin, 1994

Piotr Kosiuczenko - "Specification of invariability in OCL", Software and Systems Modeling, 12, issue 2, 415-434, Berlin, 2013

Piotr Kosiuczenko - "On the Validation of Invariants at Runtime", FUNDAMENTA INFORMATICAE, 125(2), 183-222, -, 2013

Piotr Kosiuczenko - "An Abstract Machine for the Old Value Retrieval", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, 6120, 246-261, Berlin, 2010

Piotr Kosiuczenko - "On the Implementation of @pre", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, LNCS 5503, 246-261, Berlin, 2009

Piotr Kosiuczenko - " On the power of Higher-Order Algebraic Specification Methods.", INFORMATION AND COMPUTATION, 124(1), 85-101, -, 1996

Piotr Kosiuczenko - "Przydatność języka Gello i standardu RIM do obiektowego modelowania systemów medycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 4/2009, 29-33, Warszawa, 2009

Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2012-03-31
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE