You are here

Spotkanie metodyczne ISI

Streszczenie: 
Omówienie nowych programów szczegółowych wprowadzanych w semestrze następnym. Ocena przygotowania studentów do sesji egzaminacyjnej. Omówienie sposobu realizacji obron prac dyplomowych. Informacja o wymogach wprowadzania publikacji do bazy Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Przedstawienie informacji na temat stanu zaawansowania prac w tworzeniu nowych planów i programów studiów. Sprawy różne.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
Thursday, June 18, 2015 - 14:15