You are here

Gustaw Konopacki

dr inż. Gustaw Konopacki
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Badanie efektywności algorytmu PageRank", -, Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Evaluation of the PageRank algorithm effectiveness", Information Systems in Management, 2, 73-84, Warszawa, 2013

Gustaw Konopacki - "Model procesu pokonywania wielostrefowej ochrony obiektu stacjonarnego przez intruza", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 9-14, Warszawa, 2012

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Symulacyjne badanie efektywności algorytmu pagerank", -, XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Współpraca międzynarodowa a rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych na Ukrainie - szanse zagrożenia", -, WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA - OŚWIATA - ZDROWIE - TURYSTYKA), 61-73, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Uczelnia Warszawska in. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2012

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Optimization of the numberof vehicles in the car transport company", -, Transport - strategical and operational issues, 59-68, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Optymalizacja liczby pojazdów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12/2012, Poznań, 2012

Gustaw Konopacki - "Model wielostrefowego obszaru ochrony obiektu magazynowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, 32-35, Warszawa, 2011

Gustaw Konopacki - "Model Multi-Zone Protection Area Warehouse", -, Selected logistics problems and solutions, 97-106, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej.", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 37-46, Warszawa, 2010

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Early estimating the number of errors encountered during program testing", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 53-57, Warszawa, 2009

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Gustaw Konopacki
Okres realizacji:: 2006-05-01 / 2008-08-01
Źródło finansowania: -