You are here

Gustaw Konopacki

dr inż. Gustaw Konopacki
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:

Gustaw Konopacki - "ASSESSMENT OF THE DEGREE OF FITTING THE TRANSPORT POTENTIAL OF THE TRANSPORTATION COMPANY TO A RANDOM DEMAND FOR TRANSPORT SERVICES", Information Systems in Management, 7(2), 120-132, Warszawa, 2018

Gustaw Konopacki - "OCENA STOPNIA DOPASOWANIA POTENCJAŁU TRANSPORTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO DO LOSOWEGO POPYTU NA USŁUGI TRANSPORTOWE", -, ISIM 2017, -, 2017

Gustaw Konopacki - "OPTIMIZATION POTENTIAL TRANSPORT OF TRANSPORT COMPANY", Information Systems in Management, 6(1), 14-25, Warszawa, 2017

Gustaw Konopacki - "MODELING THE SOFTWARE TESTING PROCESS TAKING INTO ACCOUNT THE SECONDARY ERRORS", Information Systems in Management, 5(2), 175-184, Warszawa, 2016

Gustaw Konopacki - "Modeling software testing process with a random number of errors", Zeszyty Naukowe, 4(54), 187-198, Warszawa, 2016

Gustaw Konopacki - "Optymalizacja potencjału przewozowego firmy transportowej", -, ISIM 2016 (XI Konferencja Naukowa "Systemy Informacyjne w Zarządzaniu"), -, 2016

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "System verification architecture of the input information into the information system", Zeszyty Naukowe, 4(54), 77-88, Warszawa, 2016

Gustaw Konopacki - "Estimating the cost of verification of the input information into the information system", -, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU, Radom, 2015

Gustaw Konopacki - "MODELING THE SOFTWARE TESTING PROCESS TAKING INTO ACCOUNT THE SECONDARY ERRORS", -, ISIM 2015, -, 2015

Gustaw Konopacki - "ESTIMATING THE COST OF VERIFICATION OF THE INPUT INFORMATION INTO THE INFORMATION SYSTEM", -, Applications of information technologies – theory and practice, A. Jastriebow, K. Worwa (red.), seria wydawnicza COMPUTER SCIENCE IN THE XXI CENTURY, 131-143, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2015

Gustaw Konopacki - "Modelling softwaretestong process with regard to secondary errors ", Zeszyty Naukowe, 46, 163-175, Warszawa, 2014

Gustaw Konopacki - "Assessement of Potential Transport of Transport Company for Random Demand for Transport Services", Research in Logistics & Production, Vol. 4, Nr 4, 283-291, Poznań, 2014

Gustaw Konopacki - "Modelowanie systemu ochrony obiektu stacjonarnego", -, COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 200-209, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Analysis of the PageRank algorithm ", Zeszyty Naukowe, 46, 195-209, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki, Robert Waszkowski - "Ogólna charakterystyka procesu testowania oprogramowania", -, System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 277-295, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki, Robert Waszkowski - "Strategia testowania systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", -, System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 297-313, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski, Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Testowanie systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", -, System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 315-375, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Gustaw Konopacki - "Analysis of the false alarms problem in peripheral protection systems", -, Information Technology and Its Application in Science, Technology and Education: COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 88-97, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2013

Gustaw Konopacki - "Assessment of potential transport of transport company for random demand for transport services", -, VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", -, 2013

Gustaw Konopacki - "Ocena potencjału przewozowego przedsiębiorstwa transportowego dla losowego popytu na usługi transportowe", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 133-137, Warszawa, 2013

Gustaw Konopacki - "ESTIMATING THE COST OF VERIFICATION OF THE INPUT INFORMATION INTO THE INFORMATION SYSTEM", Applications of information technologies – theory and practice, A. Jastriebow, K. Worwa (red.), seria wydawnicza COMPUTER SCIENCE IN THE XXI CENTURY, 131-143, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2015

Gustaw Konopacki - "Modelowanie systemu ochrony obiektu stacjonarnego", COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 200-209, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki, Robert Waszkowski - "Ogólna charakterystyka procesu testowania oprogramowania", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 277-295, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki, Robert Waszkowski - "Strategia testowania systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 297-313, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Robert Waszkowski, Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Testowanie systemu wspomagania ćwiczeń symulacyjnych", System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych inspekcji sanitarnych, 315-375, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Gustaw Konopacki - "Analysis of the false alarms problem in peripheral protection systems", Information Technology and Its Application in Science, Technology and Education: COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 88-97, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom, 2013

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Współpraca międzynarodowa a rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych na Ukrainie - szanse zagrożenia", WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA - OŚWIATA - ZDROWIE - TURYSTYKA), 61-73, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Uczelnia Warszawska in. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2012

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Optimization of the numberof vehicles in the car transport company", Transport - strategical and operational issues, 59-68, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012

Gustaw Konopacki - "Model Multi-Zone Protection Area Warehouse", Selected logistics problems and solutions, 97-106, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Gustaw Konopacki - "OCENA STOPNIA DOPASOWANIA POTENCJAŁU TRANSPORTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO DO LOSOWEGO POPYTU NA USŁUGI TRANSPORTOWE", ISIM 2017, -, 2017

Gustaw Konopacki - "Optymalizacja potencjału przewozowego firmy transportowej", ISIM 2016 (XI Konferencja Naukowa "Systemy Informacyjne w Zarządzaniu"), -, 2016

Gustaw Konopacki - "Estimating the cost of verification of the input information into the information system", IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU, Radom, 2015

Gustaw Konopacki - "MODELING THE SOFTWARE TESTING PROCESS TAKING INTO ACCOUNT THE SECONDARY ERRORS", ISIM 2015, -, 2015

Gustaw Konopacki - "Assessment of potential transport of transport company for random demand for transport services", VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", -, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Badanie efektywności algorytmu PageRank", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Symulacyjne badanie efektywności algorytmu pagerank", XIX Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2012

Gustaw Konopacki - "ASSESSMENT OF THE DEGREE OF FITTING THE TRANSPORT POTENTIAL OF THE TRANSPORTATION COMPANY TO A RANDOM DEMAND FOR TRANSPORT SERVICES", Information Systems in Management, 7(2), 120-132, Warszawa, 2018

Gustaw Konopacki - "OPTIMIZATION POTENTIAL TRANSPORT OF TRANSPORT COMPANY", Information Systems in Management, 6(1), 14-25, Warszawa, 2017

Gustaw Konopacki - "MODELING THE SOFTWARE TESTING PROCESS TAKING INTO ACCOUNT THE SECONDARY ERRORS", Information Systems in Management, 5(2), 175-184, Warszawa, 2016

Gustaw Konopacki - "Modeling software testing process with a random number of errors", Zeszyty Naukowe, 4(54), 187-198, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "System verification architecture of the input information into the information system", Zeszyty Naukowe, 4(54), 77-88, Warszawa, 2016

Gustaw Konopacki - "Modelling softwaretestong process with regard to secondary errors ", Zeszyty Naukowe, 46, 163-175, Warszawa, 2014

Gustaw Konopacki - "Assessement of Potential Transport of Transport Company for Random Demand for Transport Services", Research in Logistics & Production, Vol. 4, Nr 4, 283-291, Poznań, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Analysis of the PageRank algorithm ", Zeszyty Naukowe, 46, 195-209, Warszawa, 2014

Gustaw Konopacki - "Ocena potencjału przewozowego przedsiębiorstwa transportowego dla losowego popytu na usługi transportowe", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 133-137, Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Evaluation of the PageRank algorithm effectiveness", Information Systems in Management, 2, 73-84, Warszawa, 2013

Gustaw Konopacki - "Model procesu pokonywania wielostrefowej ochrony obiektu stacjonarnego przez intruza", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 9-14, Warszawa, 2012

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Optymalizacja liczby pojazdów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12/2012, Poznań, 2012

Gustaw Konopacki - "Model wielostrefowego obszaru ochrony obiektu magazynowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, 32-35, Warszawa, 2011

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej.", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 37-46, Warszawa, 2010

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Early estimating the number of errors encountered during program testing", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 53-57, Warszawa, 2009

Gustaw Konopacki - "ASSESSMENT OF THE DEGREE OF FITTING THE TRANSPORT POTENTIAL OF THE TRANSPORTATION COMPANY TO A RANDOM DEMAND FOR TRANSPORT SERVICES", Information Systems in Management, 7(2), 120-132, Warszawa, 2018

Gustaw Konopacki - "OPTIMIZATION POTENTIAL TRANSPORT OF TRANSPORT COMPANY", Information Systems in Management, 6(1), 14-25, Warszawa, 2017

Gustaw Konopacki - "MODELING THE SOFTWARE TESTING PROCESS TAKING INTO ACCOUNT THE SECONDARY ERRORS", Information Systems in Management, 5(2), 175-184, Warszawa, 2016

Gustaw Konopacki - "Modeling software testing process with a random number of errors", Zeszyty Naukowe, 4(54), 187-198, Warszawa, 2016

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "System verification architecture of the input information into the information system", Zeszyty Naukowe, 4(54), 77-88, Warszawa, 2016

Gustaw Konopacki - "Modelling softwaretestong process with regard to secondary errors ", Zeszyty Naukowe, 46, 163-175, Warszawa, 2014

Gustaw Konopacki - "Assessement of Potential Transport of Transport Company for Random Demand for Transport Services", Research in Logistics & Production, Vol. 4, Nr 4, 283-291, Poznań, 2014

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Analysis of the PageRank algorithm ", Zeszyty Naukowe, 46, 195-209, Warszawa, 2014

Gustaw Konopacki - "Ocena potencjału przewozowego przedsiębiorstwa transportowego dla losowego popytu na usługi transportowe", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 133-137, Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Evaluation of the PageRank algorithm effectiveness", Information Systems in Management, 2, 73-84, Warszawa, 2013

Gustaw Konopacki - "Model procesu pokonywania wielostrefowej ochrony obiektu stacjonarnego przez intruza", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 9, 9-14, Warszawa, 2012

Kazimierz Worwa, Gustaw Konopacki - "Optymalizacja liczby pojazdów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12/2012, Poznań, 2012

Gustaw Konopacki - "Model wielostrefowego obszaru ochrony obiektu magazynowego", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, 32-35, Warszawa, 2011

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Problem eliminowania fałszywych alarmów w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej.", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 5/2010, 37-46, Warszawa, 2010

Gustaw Konopacki, Kazimierz Worwa - "Early estimating the number of errors encountered during program testing", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 3/2009, 53-57, Warszawa, 2009

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Gustaw Konopacki
Okres realizacji:: 2006-05-01 / 2008-08-01
Źródło finansowania: -