You are here

Jerzy Stanik

dr inż. Jerzy Stanik
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:
Functions:
Zastępca dyrektora instytutu
Doktorat | 14-07-1987 | Utrzymywanie wymaganego poziomu bieżącej niezawodności funkcjonowania komputerowego systemu zautomatyzowanego dowodzenia

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski - "Security and Risk as a Primary Feature of the Production Process", -, Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance; seria wydawnicza Advances in Intelligent Systems and Computing 835, 701-709, Springer, -, 2019

Jerzy Stanik, Stefan Rozmus - "Methodology of risk management of Computer System (CS) Geographic Information Systems (GIS)", -, Geographic Information Systems 26th Conference and Exhibition GIS ODDYSSEY 2019, Conference proceedings, 304-314, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2019

Jerzy Stanik, Stefan Rozmus - "Methodology of risk management of Computer System (CS) Geographic Information Systems (GIS)", -, GIS ODDYSEY 2019, Croatian GIS Association International Geographic Information Systems, -, 2019

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Kazimierz Worwa - "Vector model of the engineering infrastructure risk (IRAS_101)", -, IRAS 2019 (First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), -, 2019

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki, Jarosław Napiórkowski - "Models and methods for measurement of risk management system usability", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Stefan Rozmus, Jerzy Stanik - "Metodyka Scrum - moda czy konieczność", -, Zarządzanie restrukturyzacją: Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, 289-303, TNOiK, Toruń, 2019

Stefan Rozmus, Jerzy Stanik - "Metodyka SCRUM. Moda czy konieczność.", -, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian", -, 2019

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Romuald Hoffmann - "The importance of the integrated security system for critical infrastructure operation and safety", -, OPTARCH 2019 (1st International Conference on Optimization - Driven Architectural Design), -, 2019

Jerzy Stanik - "Wieloaspektowy model oceny ryzyka zasobu informacyjnego", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 391-411, -, 2018

Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski, Maciej Kiedrowicz - "Standardy bezpieczeństwa w cyklu życia systemu zabezpieczeń systemu informacyjnego organizacji", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 347-369, -, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 1/2018 (131/1), 331-346, -, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Raport analizy ryzyka jako kluczowy element tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 1/2018 (131/1), 347-360, -, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Model służby bezpieczeństwa dla potrzeb utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, 7(1-2), 35-53, Warszawa, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Metoda analizy i szacowania ryzyka zasobu informacyjnego", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, 371-390, -, 2018

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski - "Security and Risk as a Primary Feature of the Production Process", -, ISPEM 2018 (The Second International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance), -, 2018

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik - "MODEL OF AUTOMATED CONTROL AND MONITORING SYSTEM OF THE CURRENT LEVEL OF INFORMATION SECURITY", -, 25th Anniversary Conference Geographic Information Systems Conference and Exhibition GIS ODYSSEY 2018, Conference proceedings, 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy, 212-224, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2018

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "ASSESSMENT OF THE USEFULNESS OF THE SECURITY CONFIGURATION", -, 25th Anniversary Conference Geographic Information Systems Conference and Exhibition GIS ODYSSEY 2018, Conference proceedings, 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy, 225-236, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2018

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "MULTICRITERIA OPTIMIZATION USED FOR THE INFORMATION SECURITY – IDEAL AND ANTI-IDEAL", -, 25th Anniversary Conference Geographic Information Systems Conference and Exhibition GIS ODYSSEY 2018, Conference proceedings, 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy, 237-251, Nacionalna knijiźnica, Zagreb, Croatia, Zagreb, 2018

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "An information system risk model for the risk management system of an organisation processing sensitive data", Zarządzanie i Finanse, 16(3), 207-227, -, 2018

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Modele służby bezpieczeństwa dla potrzeb utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji", -, InfoXXI 2018 , -, 2018

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik - "A security subsystem design for a secret registry using RFID solutions", Information Management in Practice, 211-228, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Jerzy Stanik - "Charakterystyka podstawowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie ,,Kancelarii RFID” ", Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 19-35, Wojskowa Akademia Naukowa, Warszawa, 2015

Jerzy Stanik - "Koncepcja systemu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji na przykładzie ,,Kancelarii RFID” ", Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych, 43-67, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2015

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Selected aspects of risk management in respect of security of the document lifecycle management system with multiple levels of sensitivity", Information Management in Practice, 231-248, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego", Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka, 27-44, PTI, Warszawa, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "A proposal of a platform for the integration and analysis of threat-related data within the National Security System of the Republic of Poland ", Information Management in Practice, 251-265, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2015

Jerzy Stanik - "Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych baz danych", INTERNET. Publiczne bazy danych i Big data, pod redakcją Grażyny Szpor, 121-136, C.H. Beck Sp. z o.o., -, 2014

Jerzy Stanik, Robert Waszkowski - "Quality management in information technology project "elements of good practice"", Information Management (Edited by Bernard F. Kubiak and Andrzej Sieradz), 17-29, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2014

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "The concept of maintaining functional security of an integration platform", Information Management (Edited by Bernard F. Kubiak and Andrzej Sieradz), 31-44, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2014

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Adequacy evaluation of the simulation models of system dynamics on the example of the Earned Value model", Information Management (Edited by Bernard F. Kubiak and Andrzej Sieradz), 9-16, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Symulacyjne badanie jakości oprogramowania w zwinnym procesie produkcji", Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka (pod red. L. Madeyski, M. Ochodek), 157-178, PTI, Warszawa, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 1 - Opis dla potrzeb symulacji", Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 13-23, PTI, Warszawa, 2013

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Modelowanie wartości Earned Value w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem podejścia Agile. Część 2 - Model symulacyjny", Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 25-38, PTI, Warszawa, 2013

Jerzy Stanik - "Zagadnienia bezpieczeństwa platformy integracyjnej", Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, 180-196, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2012

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Model bezpieczeństwa platformy integracyjnej", -, Gdańsk, 2011

Jerzy Stanik, Kazimierz Worwa - "Quality of Web-Based Information Systems", eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship, 169-185, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2010

Jerzy Stanik, Kazimierz Worwa - "Subdomains management for program partition testing strategy", Information Management, 275-284, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimization of the Testing-Resource Allocation in Software Testing", Information Management, 266-274, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2009

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Scheduling method of information technology project", Information Management, 158-165, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2007

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Quality and Safety-oriented information systems development methodology", Information Management, 150-157, Gdańsk University Press, Gdańsk, 2007

Jerzy Stanik - "Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych", Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Jerzy Stanik - "Concept of methodology for risk management at the IT platform supporting integration and analysis of the information related with national security treats having different levels of sensitivity", ICIM 2017 13th International Conference on Information Management, -, 2017

Jerzy Stanik - "Wieloaspektowy model ryzyka zasobu informacyjnego", InfoXXI'2017, -, 2017

Jerzy Stanik - "System risk model of the IT system supporting the processing of documents at different levels of sensitivity", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Metoda analizy i szacowania ryzyka zasobu informacyjnego", InfoXXI'2017, -, 2017

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Metodyka zarządzania ryzykiem w bezpieczństwie zasobów informacyjnych", InfoXXI'2017, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "An information system risk model for the risk management system of an organisations processing sensitive data", ICIM 2017 13th International Conference on Information Management, -, 2017

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik - "Model ryzyka procesów biznesowych", Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych, -, 2017

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji", Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Romuald Hoffmann, Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Modele wykrywania podatności oprogramowania w ujęciu dynamiki systemowej", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Romuald Hoffmann, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Evaluation of Information Safety as an Element of Improving the Organization's Safety Management", CSCC 2016, -, 2016

Romuald Hoffmann, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik - "Risk Management System as the Basic Paradigm of the Information Security Management System in an Organization", CSCC 2016, -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacyjnym", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP", Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2016), -, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Big Data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego", Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania e-Gospodarki", -, 2016

Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik - "Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu eksploatacyjnym systemu informatycznego", KKIO 2015, Międzyzdroje, 2015

Jerzy Stanik - "Standardy projektowania mechanizmów bezpieczeństwa w statystycznych zastosowaniach baz danych", Konferencja GUS-WAT pt. "System Statystyki Publicznej wobec wyzwań prawnych, naukowych i technologicznych w obszarze ochrony danych statystycznych", Warszawa, 2015

Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski - "Projekt podsystemu zabezpieczeń dla kancelarii niejawnej wykorzystującej technologię znaczników RFID", ICIM 2015, -, 2015

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz - "Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie systemu zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości", ICIM 2015, -, 2015

Jerzy Stanik, Tomasz Protasowicki - "Koncepcja platformy integracji i analizy danych o zagrożeniach w Systenie Bezpieczeństwa Narodowego RP", ICIM 2015, -, 2015

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Zarządzanie Technologiami ICT w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP ", Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 45, 213-226, Warszawa, 2017

Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski - "Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji.", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 321-336, Szczecin, 2016

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "BIG DATA W ANALIZIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 275-286, Szczecin, 2016

Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz, Tomasz Protasowicki - "Wybrane aspekty standaryzacji w ochronie publicznych zasobów informacyjnych i świadczonych usług w kontekście społeczeństwa informacyjnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług , 113, 113-130, Szczecin, 2014

Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - "Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji", Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Vol. 4, Nr 1/2013, 23-39, Warszawa, 2014

Jerzy Stanik - "Utrzymywanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa platformy integracyjnej ", Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, LXII, Nr 1, 181-204, Warszawa, 2013

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Optimalizacja alokacji nakładów w procesie wytwarzania programu o znanej strukturze modułowej", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 69-76, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Modelowanie jakości webowych systemów informatycznych", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 7, 77-86, Warszawa, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "On Some Challenges in Web Information Retrieval", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 165-182, -, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Porównanie wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 59-66, Warszawa, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Selected aspects and mechanisms of integration platform's security", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 97-107, Sopot, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Concept of integration platform's security model", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 109-119, -, 2011

Kazimierz Worwa, Jerzy Stanik - "Porównanie wybranych strategii losowego testowania oprogramowania", BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, 8, 59-66, Warszawa, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Selected aspects and mechanisms of integration platform's security", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 97-107, Sopot, 2011

Tomasz Górski, Jerzy Stanik - "Concept of integration platform's security model", PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, 3, 109-119, -, 2011

Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Jerzy Stanik
Okres realizacji:: 2013-12-01 / 2016-11-30
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2012-12-19 / 2018-04-18
Źródło finansowania: -
Kierownik:
Okres realizacji:: 2010-08-10 / 2013-08-10
Źródło finansowania: NCBiR