You are here

Tadeusz Nowicki

płk dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
Profesor nadzwyczajny
Phone:
Functions:
Dyrektor instytutu
Habilitacja | 31-05-1993 | Modele i metody efektywnej gospodarki zasobami w lokalnych systemach komputerowych
Doktorat | 20-04-1984 | Optymalizacja strategii ataku na terytorialny system obiektów aktywnych

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Symulacyjna metoda wyznaczania rozwiązania pewnego zadania harmonogramowania", -, XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Symulacyjne badanie własności procesów biznesowych modelowanych pod kątem generowania oprogramowania", -, XXV Warsztaty Naukowe PTSK "Symulacja w Badaniach i Rozwoju", -, 2018

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Process-oriented approach to managing orders in rental company", -, XIII Konferencja Naukowa "Oszczędność i efektywność - Współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", -, 2018

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Rozdział 3. Modelowanie i symulacja procesów biznesowych w systemie wspomagania ćwiczeń symulacyjnych projektu Nese", -, Komplementarność informatyki i nauk społecznych, 59-69, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018

Tadeusz Nowicki, Łukasz Matuszelański, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Virtual simulator Ergo Truck of crew operations during the removal of equipment from fire trucks", -, 2017 Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI). Proceedings, 281-288, IEEE, -, 2018

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Zagadnienie optymalizacji rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów;, referaty konferencji, 27-32, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2017

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki, Andrzej Walczak - "Zagadnienie optymalizacjirozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Konferencja Naukowa pt. Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów, Kraków, 2017

Jarosław Koszela, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski, Łukasz Matuszelański - "Symulacyjna metoda badania rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów;, referaty konferencji, 21-26, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2017

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Symulator wirtualny działania załóg pojazdu ratowniczo-gaśniczego", -, PTSK 2017, -, 2017

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "System VBS3 - wysokorozdzielcze środowisko symulacji wirtualnej", -, PTSK 2017, -, 2017

Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski - "Symulacyjna metoda badania rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Konferencja Naukowa pt. Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów, Kraków, 2017

Kazimierz Worwa, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Evaluating the Impact of Testing Document Management System with RFID Tags Software on the Level of its Reliability", -, MCSI 2017 (Fourth International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry, -, 2017

Kazimierz Worwa, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Evaluating the impact of testing document management system with RIFID tags software on the level of its reliability", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Simulation method of reliability evaluation for RFID based restricted access administrative office", -, 8th Annual IEEE International Conference on RIFID Technology and Applications, -, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulator do testowania sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 137-155, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Krzysztof Chlebicki, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulator funkcjonowania kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, PTSK 2017, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Symulacyjna metoda badania własności systemu w kancelarii z dokumentami RFID", -, PTSK 2017, -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Opracowanie modeli i miar wydajności odnoszących się do elementów sprzętowych systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 27-38, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Opracowanie modeli i miar wydajności oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 39-54, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Opracowanie metodyk badania niezawodności i wydajności sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 55-72, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała, Arkadiusz Netczuk - "Symulator epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową", Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 317-335, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych służb sanitarnych", Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, 97-110, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Modelowanie działania służb sanitarnych w zakresie zwalczania zakażeń", Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 273-292, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Modele i metody oceny niezawodności systemów informatycznych ", Projektowanie systemów informatycznych: modele i metody, 81-94, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Tadeusz Nowicki - "Działalność naukowo-badawcza Wydziału Cybernetyki WAT", Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2009-2013, 59-83, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013

Tadeusz Nowicki - "Zadanie wspomagania decyzji przy wyznaczaniu harmonogramów prac inspektorów sanitarnych", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 1330-1343, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa, 2012

Tadeusz Nowicki - "The Task Scheduling Model and Method in a Specific Decision-Making Problem", COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, 167-177, Institute for Sustainable technologies - National Research Institute, Warszawa, 2012

Tadeusz Nowicki - "Opis działania symulatora rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 705-736, BELSTUDIO, Warszawa, 2012

Tadeusz Nowicki - "Wymagania i projekt wstępny dla symulatora rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 633-662, BELSTUDIO, Warszawa, 2012

Tadeusz Nowicki - "Opracowanie modeli procesów biznesowych dla określenia procedur wspomagania decyzcji w zakresie bezpieczeństwa żywienia, żywności i wody", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 533-568, BELSTUDIO, Warszawa, 2012

Tadeusz Nowicki - "Opracowanie metody badania i estymacji charakterystyk modeli dynamicznych w rozwoju epidemii", Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, 771-802, BELSTUDIO, Warszawa, 2012

Tadeusz Nowicki - "The metod for solving sanitary inspectors logistic problem", Logistics - Selected concepts and best practices, 23-33, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012

Tadeusz Nowicki - "A new Genetic Algorithm for transportation problem", Selected logistics problems and solutions, 37-48, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Tadeusz Nowicki - "Investigation of cluster system efficiency ", Knowledge Management and Innovation in the Enterprises, 197-211, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2010

Tadeusz Nowicki - "Organizacja i analiza wyników eksperymentów badania jakości przykładowych ścieżek w kontekście opracowanych miar", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 773-787, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Tadeusz Nowicki - "Plan badań efektywnościowych oprogramowania eksperymentalnego modelu repozytorium", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 687-697, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Tadeusz Nowicki - "Określenie przydatności standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML, HL7 i ich wybór dla modelu repozytorium. Kontekst miar efektywności informacyjnej", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 341-348, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Tadeusz Nowicki - "Miary efektywności informacyjnej w opisach wytycznych i ścieżek klinicznych", Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08 Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 221-231, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Tadeusz Nowicki - "Badanie struktury informacyjnej w opisach wytycznych ścieżek klinicznych", Metody i narzędzia projektowania Komputerowych Systemów Medycznych, 19-27, VIZJA PRESS and IT Sp. z o.o., Warszawa, 2009

Tadeusz Nowicki - "The modeling, analysis and simulation of transport company functioning", Modelling of modern enterprises logistics, 11-14, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2009

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Productivity Oriented Cooperative Approach to Scheduling IT Project Tasks", CISIM 2017, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Łukasz Matuszelański, Jarosław Koszela, Roman Wantoch-Rekowski - "Virtual simulator ergo truck of crew operations during the removal of equipment from fire trucks", 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Optimization of the Document Placement in the RFID Cabinet", CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Method for assessing software reliability of the document management system using the RFID technology", CSCC 2016, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Software simulator for property investigation of document management system with RFID tags", CSCC 2016, -, 2016

Marek Kiciński, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Business Process Data Flow between Automated and Human Tasks", ICSS 2016 (3rd International Conference on Social Science, -, 2016

Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Data flow between RFID devices in a modern restricted access administrative office", CSCC 2016, -, 2016

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Business Processes in the RFID-Equipped Restricted Access Administrative Office", CSCC 2016, -, 2016

Tadeusz Nowicki - "The maintenance management in the macro-ergonomics context", AHFE 2016, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Access control system for RFID-tagged documents in supply chain management", XI Konferencja Naukowa pt. "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Human-computer interaction in sanitary inspection simulation exercises", AHFE 2016, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Anna Saniuk - "Business process analysis of a foodborne outbreak investigation mobile system", ModTech 2016, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek - "Ensuring Busines Continuity", ICSS 2016 (3rd International Conference on Social Science, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Radosław Pytlak, Agata Chodowska - "Interfejs mobilny w ćwiczeniach symulacyjnych inspekcji sanitarnej.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Radosław Pytlak, Agata Chodowska - "Modele procesów biznesowych w ćwiczeniach symulacyjnych inspekcji sanitarnej z uwzględnieniem specyfiki działań w terenie.", XXIII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2016

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Using RFID technology for administrative office", X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki - "Mobilny system wywiadów epidemiologicznych w epidemiach chorób przenoszonych drogą pokarmową", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Agata Chodowska - "Elementy wspomagania działań służb sanitarnych i ich integracja w ćwiczeniach symulacyjnych", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Tadeusz Nowicki - "Symulacyjna metoda wyznaczania rozwiązania pewnego problemu harmonogramowania", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Tadeusz Nowicki - "Modelowanie i symulacja procesów dla pozyskiwania próbek statystycznych", Konferencja GUS-WAT pt. "System Statystyki Publicznej wobec wyzwań prawnych, naukowych i technologicznych w obszarze ochrony danych statystycznych", Warszawa, 2015

Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2018-01-02 / 2019-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2019-01-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2009-12-16 / 2011-12-15
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2005-07-25 / 2008-01-31
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Marian Chudy
Okres realizacji:: 2000-01-01 / 2003-01-01
Źródło finansowania: MON