You are here

Tadeusz Nowicki

płk dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
Profesor nadzwyczajny
Phone:
Functions:
Dyrektor instytutu
Habilitacja | 31-05-1993 | Modele i metody efektywnej gospodarki zasobami w lokalnych systemach komputerowych
Doktorat | 20-04-1984 | Optymalizacja strategii ataku na terytorialny system obiektów aktywnych

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Analiza istotnych zdarzeń i ich obsługi w systemie kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi: Konstrukcja środowiska systemu RFID dla Kancelarii tajnej, 119-136, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa - "Wyniki badania niezawodności i wydajności sprzętu i oprogramowania systemu kancelarii z dokumentami ze znacznikami RFID ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Modele i metody badań, 73-129, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk, Tadeusz Nowicki - "The maintenance management in the macro-ergonomics context", -, Advances in Social & Occupational Ergonomics, in series: Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 487, 35-46, Springer International Publishing AG, -, 2017

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Customer service processes automation in administrative office with RIFID tagged documents", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Robert Waszkowski, Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Kazimierz Worwa - "Access control management in administrative office with RIFID tagged documents", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek - "Maintenance Processes of the RFID-based IT system for Document Management", -, INNOWACJE w ZARZĄDZANIU i INŻYNIERII PRODUKCJI, Tom II, 611-621, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2017

Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek - "Maintenance Processes of the RFID-based IT system for Document Management", -, XX Konferencja Naukowa Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (IZIP 2017), -, 2017

Tadeusz Nowicki - "Optimization of equipment on fire trucks", -, 125, 1-6, -, 2017

Tadeusz Nowicki - "Optymalizacja wielokryterialna rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów;, referaty konferencji, 43-48, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2017

Tadeusz Nowicki - "Optymalizacja wielokryterialna rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym", -, Konferencja Naukowa pt. Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów, Kraków, 2017

Tadeusz Nowicki - "Optimization of equipment deployment on fire trucks", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Tadeusz Nowicki, Bogdan Dębski, Wojciech Zalewski, Jan Twardoń, Agnieszka Bartoszewicz - "Effect of pregnancy and stage of lactation on energy processes in isolated blood cells of dairy cows", Journal of Veterinary Research, 61(2), 211-215, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Kazimierz Worwa, Robert Waszkowski - "Simulator for testing hardware and software of the office system with RFID tags", -, 125, 1-7, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Kazimierz Worwa, Robert Waszkowski - "Simulator for testing hardware and software of the office system with RIFID tags", -, 21st International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2017), -, 2017

Tadeusz Nowicki, Krzysztof Chlebicki, Dariusz Pierzchała, Robert Waszkowski, Kazimierz Worwa - "Simulation method of reliability evaluation for RFID based restricted access administrative office", -, 2017 IEEE International Conference on RFID Technology and Application (RFID-TA), 89-94, IEEE, Nowy Jork, 2017

Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Access Control System for RFID-Tagged Documents in Supply Chain Management", LogForum, 13(1), 91-101, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach - "Access Control System for RFID-Tagged Documents in supply Chain Management", Research in Logistics & Production, 7(2), 143-157, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Genetic algorithm for solving a scheduling problem", -, XII Konferencja Naukowa „Oszczędność i Efektywność – Współczesne Rozwiązania w Logistyce i Produkcji”, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Productivity Oriented Cooperative Approach to Scheduling IT Project Tasks", -, Computer Information Systems and Industrial Management: 16th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2017, Białystok, Poland, June 16-18, 2017, Proceedings; LNCS 10244, 354-365, Springer, -, 2017

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "Productivity Oriented Cooperative Approach to Scheduling IT Project Tasks", -, CISIM 2017, -, 2017

Tadeusz Nowicki - "Efficiency estimation of organization described by workflow model", Contemporary corporate management, 87-99, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2009

Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak, Wojciech Stecz - "Symulacja funkcjonowania i badanie efektywności złożonych procesów biznesowych logistyki w środowisku ARIS", Zmiana reengineering, elastyczność, jakość - wyznaczniki współczesnego zarządzania, 79-91, Politechnika Poznańska, Poznań, 2007

Dariusz Pierzchała, Andrzej Najgebauer, Tadeusz Nowicki - "Distributed Interactive Simulation Environment for Complex Decision Support Systems", -, 223-232, -, Poznań, 1999

Tadeusz Nowicki - "Badanie charakterystyk procesów obiegu dokumentów ze znacznikami RFID w administracji państwowej", TIAPISZ 2015, -, 2015

Tadeusz Nowicki - "System analizy i oceny przebiegu ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych", TIAPISZ 2015, -, 2015

Tadeusz Nowicki, Adrian Woźniak - "Komplementarność metod symulacji i analizy procesów biznesowych w optymalizacji systemów klasy SOA", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Tadeusz Nowicki, Jerzy Bertrandt - "Zmiany zawartości chromu w częściach naziemnych komosy ryżowej", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia - Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia", -, 2015

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski - "The organization and the conduct of simulation exercises for state supervision and control services operating in crisis situations", X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Radosław Pytlak - "Metodyka projektowania interfejsów ćwiczeń symulacyjnych CAX", XXII Warsztaty Naukowe PTSK, -, 2015

Arkadiusz Netczuk, Tadeusz Nowicki, Dariusz Pierzchała - "Wieloagentowy model symulacyjny rozprzestrzeniania się epidemii", XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Tadeusz Nowicki - "Using of new software “Agranova” in herd management for calculation of economic losses in dairy farm-preliminary results", XXVII World Buiatrcs Congress, -, 2014

Tadeusz Nowicki - "Tworzenie nowoczesnych metod zarządzania produkcyjnością stada krów mlecznych", XVI Międzynarodowa Sesja naukowa Polanica Zdrój, -, 2014

Tadeusz Nowicki - "Symulacja i analiza własności procesów funkcjonowania służb sanitarnych", XXI Warsztaty Naukowe PTSK, Białowieża, 2014

Tadeusz Nowicki - "Formal Models of Sanitary Inspections Teams Activities", International Conference on Food Security and Nutrition, -, 2014

Tadeusz Nowicki - "Copper Content in Daily Food Rations Planned and Served To Students From Selected Military Academies and Soldiers Doing Compulsory Military Service in the Polish Army", International Conference on Food Security and Nutrition, -, 2014

Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak - "E-beam technology in decision support system for monitoring and eliminating of microbiological food threat", International Symposium on Food Safety and Quality: Applications of Nuclear and Related Techniques, International Atomic Energy Agency , -, 2014

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Radosław Pytlak - "Computer simulation based exercises connected with food borne epidemics", Building Healthy Global Food Systems: A New imperative for Public Health Ground-breaking Food Policy Conference, -, 2014

Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Tomasz Tarnawski, Radosław Pytlak - "Decision support system for modeling and simulation of epidemics caused by contaminated water", Building Healthy Global Food Systems: A New imperative for Public Health Ground-breaking Food Policy Conference, -, 2014

Tadeusz Nowicki - "Stochastic and multi-objective scheduling problem", VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", Poznań, 2013

Tadeusz Nowicki - "Modelowanie i symulacja procesówtechnicznych w specjalizowanych środowiskach informatycznych", Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału Cybernetyki (1968-2013), Warszawa, 2013

Tadeusz Nowicki - "Badanie niezawodności złożonych systemów symulacji komputerowej", XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej SEP 2013, Kraków, 2013

Tadeusz Nowicki - "Radiationmethods in decision support system for food safety", International Meeting on Radiation Processing IMPR'17 - Safe, Green and Growing, -, 2013

Tadeusz Nowicki - "Symulacja krokowa i zdarzeniowa dla modeli rozprzestrzeniania się epidemii", XX Warsztaty Naukowe PTSK 2013, -, 2013

Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2018-01-02 / 2019-12-31
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2017-05-29 / 2019-03-31
Źródło finansowania: inne
Kierownik:
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2019-01-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Maciej Kiedrowicz
Okres realizacji:: 2013-12-23 / 2017-04-22
Źródło finansowania: -
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2009-12-16 / 2011-12-15
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Kierownik: Grzegorz Bliźniuk
Okres realizacji:: 2009-04-01 / 2010-06-30
Źródło finansowania: UE
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-31
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Najgebauer
Okres realizacji:: 2005-07-25 / 2008-01-31
Źródło finansowania: MON
Kierownik: Marian Chudy
Okres realizacji:: 2000-01-01 / 2003-01-01
Źródło finansowania: MON