You are here

Wojciech Stecz

dr inż. Wojciech Stecz
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:
Doktorat | 13-07-2004 | Metoda komputerowej transformacji danych terenowych dla potrzeb modelowania operacji i walki

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Models for solving the tariff optimization problem", -, VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", Poznań, 2013

Wojciech Stecz - "Scheduling in transportation logistics", -, Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Wojciech Stecz - "Logistic models for client supplying", -, Transport - strategical and operational issues, 7-19, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012

Wojciech Stecz - "Multiobjective optimization of the routes for logistics operators", -, 23-35, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optymalizacja tras dla potrzeb działalności operatorów logistycznych", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, Warszawa, 2010

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optimazing router for logistics operators", -, Logistics in the enterprises – selected aspects, 7-18, Politechnika Poznańska, Poznań, 2010

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Zagadnienia harmonogramowania dzierżawy deskowań w budownictwie", LOGISTYKA, 2/2009, Poznań, 2009

Wojciech Stecz - "Algorytmy szeregowania zadań w zastosowaniach przemysłowych na przykładzie systemu Preactor", -, Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009

Wojciech Stecz - "Sugar plan transportation problem reconstruction using optimization software", -, Modelling of modern enterprises logistics, 25-37, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2009

Wojciech Stecz - "Optymalizacja systemu planowania produkcji i dystrybucji towaru w firmie z branży FMCG w ramach integracji elementów łańcucha dostaw – studium przypadku", -, -, 41-61, Politechnika Poznańska, Poznań, 2009

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Symulacja i analiza procesów biznesowych logistyki", LOGISTYKA, 2/2008, 59-84, -, 2008

Wojciech Stecz - "Zagadnienia harmonogramowania dzierżawy deskowań w budownictwie", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, Poznań, 2008

Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak, Wojciech Stecz - "Symulacja funkcjonowania i badanie efektywności złożonych procesów biznesowych logistyki w środowisku ARIS", -, Zmiana reengineering, elastyczność, jakość - wyznaczniki współczesnego zarządzania, 79-91, Politechnika Poznańska, Poznań, 2007

Radosław Pytlak, Wojciech Stecz - "Optymalizacja wybranych procesów logistyki wojskowej", -, Monografia Politechniki Poznańskiej, 340-349, Politechnika Poznańska, Poznań, 2006

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -