You are here

Wojciech Stecz

dr inż. Wojciech Stecz
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
Phone:
Doktorat | 13-07-2004 | Metoda komputerowej transformacji danych terenowych dla potrzeb modelowania operacji i walki

Wojciech Stecz, Krzysztof Gromada - "UAV Mission Planning with SAR Application", Dve Domovini/Two Homelands, 20(4), -, 2020

Wojciech Stecz, Tadeusz Nowicki - "Optimisation Model of Military Simulation System Maintenance", -, Computer Information Systems and Industrial Management, 19th International Conference, CISIM 2020, Bialystok, Poland, October 16–18, 2020, Proceedings, 436-450, Springer, -, 2020

Wojciech Stecz, Tadeusz Nowicki - "Optimisation Model of Military Simulation System Maintenance", -, CISIM 2020 (19th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), -, 2020

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak, Aleksandra Rymarz, Stanisław Niemczyk - "Application of dynamic optimisation for planning a haemodialysis process", EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS, 20:236, 1-11, -, 2019

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Robust production optimization with closed loop supply chain support", -, ICPR 2017 24th International Conference on Production Research, -, 2017

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "ROBUST PRODUCTION OPTIMIZATION WITH CLOSED LOOP SUPPLY CHAIN SUPPORT", -, 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017), July 30-August 3, 2017, Poznan, Poland, 190-198, DEStech Publications, Inc., -, 2017

Wojciech Stecz - "Closed Loop Supply Chain with production planning", Research in Logistics & Production, 6(2), 117-128, Poznań, 2016

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Launching new IT product into the market", Research in Logistics & Production, 6(1), 89-102, Poznań, 2016

Wojciech Stecz - "Production optimization with closed supply chain support", -, X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Wojciech Stecz - "Launching new IT product into the market", -, X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Logistics of sanitary teams activities", Research in Logistics & Production, Vol. 5, Nr 4, 393-406, -, 2015

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Modelowanie działania służb sanitarnych w zakresie zwalczania zakażeń", -, Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 273-292, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optymalizacja procesu wysyłki cukru", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 02/2014, 21-30, Warszawa, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "System wspomagania pracy służb sanitarnych", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 19-28, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Models for Solving the Tariff Optimization Problem", Research in Logistics & Production, vol. 4, nr 2, 119-133, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optimization of Sugar Dispatching Process", Research in Logistics & Production, vol. 4, nr 2, 105-118, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Modele dla potrzeb rozwiązywania zadań optymalizacji taryf", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 7/2014, 24-32, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Moduł wspomagania działania służb sanitarnych oparty na Systems Dynamics", -, Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 411-436, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Wojciech Stecz - "Decision Support System for Sanitary Teams Activities", -, EURO Mini-Conference on "Colaborative Decision Systems in Economics and in Complex Societal and Environmental Applications", -, 2013

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optimization of sugar dispatching process", -, VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", Poznań, 2013

Wojciech Stecz, Tadeusz Nowicki - "Optimisation Model of Military Simulation System Maintenance", Computer Information Systems and Industrial Management, 19th International Conference, CISIM 2020, Bialystok, Poland, October 16–18, 2020, Proceedings, 436-450, Springer, -, 2020

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "ROBUST PRODUCTION OPTIMIZATION WITH CLOSED LOOP SUPPLY CHAIN SUPPORT", 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017), July 30-August 3, 2017, Poznan, Poland, 190-198, DEStech Publications, Inc., -, 2017

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Modelowanie działania służb sanitarnych w zakresie zwalczania zakażeń", Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 273-292, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Moduł wspomagania działania służb sanitarnych oparty na Systems Dynamics", Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową, 411-436, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2014

Wojciech Stecz - "Logistic models for client supplying", Transport - strategical and operational issues, 7-19, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012

Wojciech Stecz - "Multiobjective optimization of the routes for logistics operators", 23-35, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optimazing router for logistics operators", Logistics in the enterprises – selected aspects, 7-18, Politechnika Poznańska, Poznań, 2010

Wojciech Stecz - "Sugar plan transportation problem reconstruction using optimization software", Modelling of modern enterprises logistics, 25-37, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2009

Wojciech Stecz - "Optymalizacja systemu planowania produkcji i dystrybucji towaru w firmie z branży FMCG w ramach integracji elementów łańcucha dostaw – studium przypadku", -, 41-61, Politechnika Poznańska, Poznań, 2009

Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak, Wojciech Stecz - "Symulacja funkcjonowania i badanie efektywności złożonych procesów biznesowych logistyki w środowisku ARIS", Zmiana reengineering, elastyczność, jakość - wyznaczniki współczesnego zarządzania, 79-91, Politechnika Poznańska, Poznań, 2007

Radosław Pytlak, Wojciech Stecz - "Optymalizacja wybranych procesów logistyki wojskowej", Monografia Politechniki Poznańskiej, 340-349, Politechnika Poznańska, Poznań, 2006

Wojciech Stecz, Tadeusz Nowicki - "Optimisation Model of Military Simulation System Maintenance", CISIM 2020 (19th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications), -, 2020

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Robust production optimization with closed loop supply chain support", ICPR 2017 24th International Conference on Production Research, -, 2017

Wojciech Stecz - "Production optimization with closed supply chain support", X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Wojciech Stecz - "Launching new IT product into the market", X Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Będlewo, 2015

Wojciech Stecz - "Decision Support System for Sanitary Teams Activities", EURO Mini-Conference on "Colaborative Decision Systems in Economics and in Complex Societal and Environmental Applications", -, 2013

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optimization of sugar dispatching process", VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", Poznań, 2013

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Models for solving the tariff optimization problem", VIII Scientific Conference "Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production", Poznań, 2013

Wojciech Stecz - "Scheduling in transportation logistics", Konferencja Naukowa Systems Engineering 2012 (SE'2012), Warszawa, 2012

Wojciech Stecz - "Algorytmy szeregowania zadań w zastosowaniach przemysłowych na przykładzie systemu Preactor", Seminarium Instytutu Systemów Informatycznych, -, 2009

Wojciech Stecz, Krzysztof Gromada - "UAV Mission Planning with SAR Application", Dve Domovini/Two Homelands, 20(4), -, 2020

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak, Aleksandra Rymarz, Stanisław Niemczyk - "Application of dynamic optimisation for planning a haemodialysis process", EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS, 20:236, 1-11, -, 2019

Wojciech Stecz - "Closed Loop Supply Chain with production planning", Research in Logistics & Production, 6(2), 117-128, Poznań, 2016

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Launching new IT product into the market", Research in Logistics & Production, 6(1), 89-102, Poznań, 2016

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Logistics of sanitary teams activities", Research in Logistics & Production, Vol. 5, Nr 4, 393-406, -, 2015

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optymalizacja procesu wysyłki cukru", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 02/2014, 21-30, Warszawa, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "System wspomagania pracy służb sanitarnych", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 19-28, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Models for Solving the Tariff Optimization Problem", Research in Logistics & Production, vol. 4, nr 2, 119-133, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optimization of Sugar Dispatching Process", Research in Logistics & Production, vol. 4, nr 2, 105-118, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Modele dla potrzeb rozwiązywania zadań optymalizacji taryf", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 7/2014, 24-32, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optymalizacja tras dla potrzeb działalności operatorów logistycznych", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, Warszawa, 2010

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Zagadnienia harmonogramowania dzierżawy deskowań w budownictwie", LOGISTYKA, 2/2009, Poznań, 2009

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Symulacja i analiza procesów biznesowych logistyki", LOGISTYKA, 2/2008, 59-84, -, 2008

Wojciech Stecz - "Zagadnienia harmonogramowania dzierżawy deskowań w budownictwie", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, Poznań, 2008

Wojciech Stecz, Krzysztof Gromada - "UAV Mission Planning with SAR Application", Dve Domovini/Two Homelands, 20(4), -, 2020

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak, Aleksandra Rymarz, Stanisław Niemczyk - "Application of dynamic optimisation for planning a haemodialysis process", EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS, 20:236, 1-11, -, 2019

Wojciech Stecz - "Closed Loop Supply Chain with production planning", Research in Logistics & Production, 6(2), 117-128, Poznań, 2016

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Launching new IT product into the market", Research in Logistics & Production, 6(1), 89-102, Poznań, 2016

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Logistics of sanitary teams activities", Research in Logistics & Production, Vol. 5, Nr 4, 393-406, -, 2015

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optymalizacja procesu wysyłki cukru", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 02/2014, 21-30, Warszawa, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "System wspomagania pracy służb sanitarnych", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11, 19-28, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Models for Solving the Tariff Optimization Problem", Research in Logistics & Production, vol. 4, nr 2, 119-133, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optimization of Sugar Dispatching Process", Research in Logistics & Production, vol. 4, nr 2, 105-118, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Modele dla potrzeb rozwiązywania zadań optymalizacji taryf", Gospodarka Materialowa & Logistyka, 7/2014, 24-32, -, 2014

Wojciech Stecz, Radosław Pytlak - "Optymalizacja tras dla potrzeb działalności operatorów logistycznych", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, Warszawa, 2010

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Zagadnienia harmonogramowania dzierżawy deskowań w budownictwie", LOGISTYKA, 2/2009, Poznań, 2009

Tadeusz Nowicki, Wojciech Stecz - "Symulacja i analiza procesów biznesowych logistyki", LOGISTYKA, 2/2008, 59-84, -, 2008

Wojciech Stecz - "Zagadnienia harmonogramowania dzierżawy deskowań w budownictwie", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, Poznań, 2008

Kierownik: Tadeusz Nowicki
Okres realizacji:: 2012-07-01 / 2014-06-30
Źródło finansowania: NCBiR
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2008-01-01 / 2009-01-01
Źródło finansowania: -
Kierownik: Andrzej Walczak
Okres realizacji:: 2006-01-01 / 2007-12-01
Źródło finansowania: -