You are here

Początek nowej kadencji władz Instytutu

07-09-2016

W dniu 5.09.2016r. na Wydziale Cybernetyki odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacji na funkcje prodziekanów, dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów w kadencji 2016-2020. Akty nominacji wręczał dziekan Wydziału Cybernetyki dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT. Ścisłe kierownictwo Instytutu Systemów Informatycznych w nowej kadencji 2016-2020 nie uległo zmianie: dyrektorem został dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, zastępcami dyrektora: dr inż. Maciej Kiedrowicz oraz dr inż. Jerzy Stanik. Nieznacznie uległa zmianie obsada kierownicza zakładów. Funkcje kierowników zakładów z poprzedniej kadencji (2012-2016) kontynuują:

- prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak - Zakład Inżynierii Oprogramowania;

- dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT - Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;

- ppłk dr inż. Jarosław Koszela - Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;

- dr Jarosław Olejniczak - Zakład Inżynierii Systemów Zarządzania.

Kierownikiem Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych został dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT (zmienił dr. inż. Tomasza Górskiego, który otrzymał nominację na prodziekana WCY ds. rozwoju). 

>> Napisz do autora <<