You are here

Konferencja w ramach projektu WAZkA za nami

13-03-2017

W dniach 9-10.03.2017r. w hotelu Centuria w Ogrodzieńcu odbyła się konferencja naukowa podsumowująca etap prac badawczych projektu NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.: "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania" (kryptonim WAZkA). Konferencji przewodniczyli: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - kierownik projektu oraz st. bryg. dr inż. Jan Kołdej - naczelnik wydziału nauczania Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT reprezentował prodziekan ds. rozwoju - dr inż. Maciej Kiedrowicz. Organizatorami konferencji była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Wydział Cybernetyki WAT - lider projektu.

W konferencji brali udział między innymi: dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBiR - Krzyszto Łaba, przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w osobie st. bryg. Pawła Kwiatkowskiego - naczelnika Wydziału Monitorowania i Analiz w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń - kmdr Jacek Barański, Komendanci Wojewódzcy PSP, naczelnicy ośrodków szkolenia PSP, przedstawiciele Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz ośrodków naukowych z kraju.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był prezentacji przez konsorcjantów stanu realizacji zadań projektowych oraz perspektyw rozwojowych projektu. Odbyła się szeroka i owocna dyskusja z udziałem uczestników konferencji, z której wnioski zostaną wykorzystane w dalszych etapach realizacji projektu. Dzień drugi związany był z prezentacją modułów programowych systemu WAZkA, pokazami samochodu rozpoznania chemicznego ABC ze Specjalistycznej Grupy Rozpoznania Chemicznego w Katowicach - Piotrowicach oraz pokazami dynamicznymi ratownictwa wysokościowego.

Projekt WAZkA dotyczy integracji i wsparcia procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach skażeniami. Głównym wynikiem projektu będzie demonstrator systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania). Zostanie opracowana metodyka wykorzystania systemu WAZkA oraz rekomendacje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania na potrzeby podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Projekt kończy się w grudniu b.r.

Więcej o konferencji można przeczytać na stronie projektu: http://wazka.wat.edu.pl/konferencja-podsumowujaca-etap-prac-badawczych.

>> Napisz do autora <<