You are here

Agnieszka Kacprzak

Agnieszka Kacprzak
Pracownik administracyjny
Phone:
261 838 758
Functions:
Starszy referent ds. administracyjnych
Kierownik: Zbigniew Tarapata
Okres realizacji:: 2015-12-22 / 2017-12-21
Źródło finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)