You are here

Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów - zadania i możliwości

Streszczenie: 
W ramach seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia: - przeznaczenie Centrum oraz zakres działań wynikających z Regulaminu organizacyjnego WCY, - krótka historia działań w okresie rocznego funkcjonowania Centrum, - zakres usług możliwych do świadczenia w oparciu o dostępne zasoby Centrum, - zasady świadczenia usług na rzecz nauczycieli akademickich i na rzecz projektów, - eLearnig, - perspektywy usprawnienia zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną Centrum.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
Thursday, April 12, 2018 - 14:00