You are here

Kierunki rozwoju dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi

Streszczenie: 
Na przestrzeni ostatnich lat w obszarze IT oraz szeroko pojętego biznesu - niezależnie od jego sektora, obserwuje się coraz większą praktyczną „obecność” zagadnień: chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing), oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service), platforma jako usługa (ang. Platform as a Service), infrastruktura jako usługa (ang. Infrastructure as a Service). Wszystkie z nich oparte są o założenie udostępniania elementów „tradycyjnej” architektury IT poprzez sieć, w szczególności poprzez Internet. Zarządzanie procesami biznesowymi również znajduje implementację oraz praktyczne zastosowanie w przedmiotowym modelu (w tym kontekście określane jako Cloud BPM). Dostępność i popularność takiego podejścia wynika z dojrzałości, dostępności i popularności samego modelu chmury obliczeniowej, podejścia procesowego do zarządzania oraz systemów zarzadzania procesami biznesowymi. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie zastosowania chmury obliczeniowej, w kontekście zarządzania procesami biznesowymi we współczesnych przedsiębiorstwach.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
Thursday, January 18, 2018 - 14:00