You are here

Warsztaty demonstrujące prototyp systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)

04-12-2017

W dniach 29.11-01.12.2017r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się warsztaty walidujące prototyp systemu WAZkA (Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania) w warunkach operacyjnych. Walidacja prototypu systemu WAZkA przeprowadzona została w celu zweryfikowania osiągnięcia VIII poziomu gotowości technologii.  

Prototyp powstał jako jeden z głównych wyników realizacji projektu NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”, realizowanego na potrzeby Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).  Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: WCY WAT - lider, CS PSP w Częstochowie, HTRC sp. z o.o., UKSW. Z WCY WAT projekt realizowany jest przez członków Zespołu Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych. Warsztaty miały charakter roboczy, więc - w porozumieniu z Gestorem projektu (Komenda Główna PSP) - zostali na nie zaproszeni potencjalni użytkownicy systemu WAZkA (przedstawiciele wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego reprezentujący 13 województw, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń (pełniącego rolę koordynatora w KSWSiA) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej). Łącznie w warsztatach wzięło udział 23 potencjalnych użytkowników systemu WAZkA oraz 17 przedstawicieli konsorcjantów. W warsztatach uczestniczył również członek zespołu nadzorującego projekt z ramienia NCBiR - st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Planowania i Analiz Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.

Warsztaty otworzył Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, mł. bryg. mgr Piotr Placek oraz kierownik projektu - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. 

Sprawdzenie działania prototypu systemu odbyło się w środowisku testowym przygotowanym przez Wykonawcę. Działanie prototypu systemu WAZkA sprawdzane było z wykorzystaniem ćwiczebnych danych przygotowanych przez Wykonawcę według wcześniej przygotowanego planu warsztatów obejmującego kilka scenariuszy demonstracji prototypu. Scenariusze obejmowały: wypadek autocysterny z LPG (propan) na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Sabinowskiej w Częstochowie, wypadek cysterny kolejowej z chlorem na bocznicy kolejowej CS PSP oraz rozszczelnienie zbiornika z amoniakiem w walcowni w Czechowicach-Dziedzicach. Zapewniony był równoległy dostęp do usług prototypu systemu WAZKA dla wielu użytkowników, odwzorowujący warunki pracy w środowisku operacyjnym.

Na koniec dwudniowych warsztatów uczestnicy wypełniali ankietę, w której oceniali zarówno samą organizację, klarowność przygotowanych scenariuszy demonstracyjnych, jak również funkcjonalność zaprezentowanego prototypu systemu WAZkA.

Wyniki ankiet przerosły oczekiwania organizatorów warsztatów i potwierdziły, że przygotowane scenariusze demonstracji prototypu były przemyślane a zaproponowana i zrealizowana jego funkcjonalność może być bardzo przydatna w praktyce funkcjonowania KSWSiA.

O warsztatach można przeczytać również na stronie CS PSP w Częstochowie. Zdjęcia i filmy z warsztatów dostępne są pod linkiem.

Więcej o warsztatach również na stronie projektu WAZkA.

>> Napisz do autora <<