You are here

Udział w XXVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach

10-09-2018

   W dniach 04-07.09 odbył się XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, w których prezentowała swoje projekty również Wojskowa Akademia Techniczna. Kielecki MSPO to trzecia co do wielkości impreza tego rodzaju w Europie, jedno z najbardziej liczących się wydarzeń przemysłu obronnego na świecie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął honorowym patronatem 26 edycję Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego przypadającą w 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

  Pierwszego dnia Szef MON, w obecności rektora-komendanta płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka z towarzyszącym mu prorektorem ds. rozwoju dr. hab. inż. Lucjanem Śnieżkiem, obejrzał z zainteresowaniem stoisko uczelni. Uczelnia zaprezentowała ponad 40 wynalazków, z czego wydział Cybernetyki przedstawił:

• SYMSG - symulator sztabowy środowiska symulacyjnego Straży Granicznej

• SYMSG - symulator wirtualny środowiska symulacyjnego Straży Granicznej z modułami działania pirotechnika w porcie lotniczym, kontroli ruchu granicznego oraz działań blokadowych i poscigowych

• SYMSG – mobilna aplikacja planowania działań Straży Granicznej umożliwiająca planowanie i koordynację działań granicznych • SAME – mobilna aplikacja wsparcia działań żołnierzy w najnowszej odsłonie – produkt pracowników WCY z hackathonu NATO • mCOP – mobilne narzędzia budowy świadomości sytuacyjnej w

• NERVE - aplikacja i sensor sEMG dla dzieci z epilepsją i ich opiekunów wspomagająca diagnostykę i leczenie epilepsji • SENSE – multisensor biomedyczny sEMG i mobilna aplikacja tworząca narzędzie alarmowania i zarzadzania kryzysowego zdrowiem pacjenta cierpiącego na epilepsję

• ELEPHANT - system diagnostyki i fizjoterapii dzieci z hipertoniami mięśniowymi

• WATRerkut - aplikacja rekrutacyjna WAT oferująca oprócz kompendium wiedzy o naszej Uczelni funkcje treningową i egzaminacyjną wspomagającą proces rekrutacji na WAT

• IQPharma Clinical Test Assistant – wynik projektu komercyjnego realizowanego dla firmy IQPharma pozwalający na prowadzenie, nadzór i ocenę efektywności badań klinicznych leków na chorobę Parkinsona i innych schorzeń neurologicznych

  Spośród prezentowanych rozwiązań system SymSG Border Tactics zgłoszony został do konkursu MSPO o Laur Graniczny 2018 ufundowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

  Wśród uczestniczących w MSPO stanowisko Wydziału Cybernetyki spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem innowacyjnych wytwarzanych i sprzedawanych technologii wspierających między innymi szkolenie służb i monitorowanie funkcji życiowych. Wydział Cybernetyki reprezentowali przedstawicie Instytutu Systemów Informatycznych (zastępca dziekana WCY, ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski) oraz członkowie Koła Zainteresowań Cybernetycznych, którzy przez 7 dni targów prezentowali szerokiemu gronu zainteresowanych szczegóły funkcjonalne opracowanych technologii. Coroczne targi są miejscem demonstracji zainteresowań naukowych i wytwórczych jak również wymiany doświadczeń i zawiązania nowych kontaktów w zakresie realizacji projektów w dziedzinie obronności i szkolenia.

>> Napisz do autora <<