You are here

Nowy projekt B+R realizowany w ramach konkursu NCBiR BiO/9/2018

23-01-2019

Miło nam poinformować, że wygraliśmy konkurs BiO/9/2018 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z zakresu bezpieczeństwa i obronności, w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego w składzie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - lider, Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Cybernetyki, Transition Technologies. Wynikiem tego, w dniu 10.12.2018r. została podpisana umowa nr DOB-BIO9/12/01/2018 z NCBiR na realizację projektu B+R pt.: "Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób".

Celem głównym projektu jest przygotowanie bazy danych oraz wytworzenie narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób oraz wyposażenie Policji w zaawansowanie technologicznie narzędzie do semantycznego (czyli opartego na kontekstowym, a nie tekstowym) poszukiwania informacji na temat standardów, zasad, dobrych praktyk, konkretnych wzorców zachowań w obszarze poszukiwań osób zaginionych. Najważniejsze zadania WCY WAT w ramach projektu sprowadzają się do budowy mechanizmów (czyli modeli i algorytmów) semantycznego wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł na potrzeby wsparcia poszukiwania osób zaginionych.

Termin realizacji projektu: 10.12.2018-9.12.2020.

Przedstawicielem WCY WAT do Komitetu Sterującego projektu jest dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, a kierownikiem zadań badawczych realizowanych przez WCY WAT - dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj oraz w załączniku.

Załączniki (katalog publiczny): 
>> Napisz do autora <<