You are here

Spotkanie metodyczne

Streszczenie: 
Podsumowanie działalności badawczej oraz ocena aktywności i rozwoju kadry instytutu za rok poprzedni. Przedstawienie wniosków. Zasady nowej punktacji publikacji. Ocena przygotowania studentów do sesji egzaminacyjnej. Omówienie sposobu realizacji obron prac dyplomowych. Przedstawienie informacji na temat stanu zaawansowania prac w tworzeniu nowych planów i programów studiów. Sprawy różne.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
Thursday, May 30, 2019 - 14:00
Error | Instytut Systemów Informatycznych

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.