You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 12
Tytuł projektu: System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego SSWSO pk. Złocień
Kierownik projektu: Marian Chudy
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Dariusz Pierzchała, Roman Wantoch-Rekowski, Tomasz Tarnawski, Wojciech Kulas, Jarosław Koszela, Marian Chudy, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak
Streszczenie: System Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego SSWSO pk. Złocień
Słowa kluczowe: symulacja działań bojowych, symulacja stochastyczna
Symbol: PBU-MON Złocień
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: MON
Sposób finansowania: PBU-MON
Stanowisko kosztów: 32
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 366
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis planowanych wyników: Wykonanie systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego umożliwiającego szkolenie dowództw na szczeblu brygady, dywizji i korpusu, spełniającego funkcje: - wspomagania procesu planowania i kierowania wojskami realizowanego przez sztaby - symulowania działania podległych wojsk zgodnie z zadaniami postawionymi przez sztaby i uwzględniające przy tym możliwości tych wojsk oraz warunki działania - jako narzędzie badawcze w celu optymalizacji struktur wojsk oraz sposobu ich użycia w operacjach
Data rozpoczęcia realizacji: 2000-01-01
Data zakończenia realizacji: 2003-01-01