You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 13
Tytuł projektu: HiTS/ISAC - Autostrada do Bezpieczeństwa: Współdziałanie dla Świadomości Sytuacyjnej i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł projektu w j.ang.: Highway to Security: Interoperability for Situation Awareness and Crisis Management
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Dariusz Pierzchała, Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Wojciech Kulas, Rafał Kasprzyk
Streszczenie: HiTS/ISAC - Autostrada do Bezpieczeństwa: Współdziałanie dla Świadomości Sytuacyjnej i Zarządzania Kryzysowego
Słowa kluczowe: systemy wczesnego ostrzegania, antyterroryzm, rozproszone systemy wspomagania decyzji
Słowa kluczowe w j.ang.: early warnings systems, distributed decision support systems
Symbol: SEC5-PR-113700 (WAT/07-134/3/5467)
Druga strona umowy: SAAB Sweden, European Commision
Źródło finansowania: zagraniczne
Rodzaj finansowania: UE
Sposób finansowania: PRUE
Stanowisko kosztów: 31
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 1,820,528
Kwota projektu przyznana dla WAT: 36,658.54000000000087
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 134
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2006-06-01
Data zakończenia realizacji: 2008-03-31