You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 15
Tytuł projektu: Zorientowana na usługi magistrala wymiany informacji w systemach symulacyjnych wspomagających reagowanie kryzysowe i konfliktowe
Kierownik projektu: Dariusz Pierzchała
Wykonawcy: Dariusz Pierzchała, Rafał Kasprzyk, Andrzej Najgebauer
Streszczenie: Zorientowana na usługi magistrala wymiany informacji w systemach symulacyjnych wspomagających reagowanie kryzysowe i konfliktowe
Słowa kluczowe: Symulacja rozproszona, wspomaganie decyzji, systemy reagowania kryzysowego, architektura SOA, standard HLA
Symbol: PBW GD 13 930/WAT/2010
Kwota projektu: 20,000
Druga strona umowy: WAT
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: GD
Stanowisko kosztów: 13
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 20,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 20,000
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: T
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 930
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Opublikowanie referatów na konferencjach krajowych (m.in. Warsztaty Symulacyjne PTSK 2010) i międzynarodowych („Seventh International Conference on Computer Simulation in Risk Analysis and Hazard Mitigation”) oraz wygłoszenie seminarium. Praktycznym wynikiem pracy to takżeimplementacja metody wymiany informacji między heterogenicznymi systemami symulacji oraz wspomagania decyzji w systemach reagowania kryzysowego o architekturze SOA. Platformą aplikacyjną dla opracowanej metody jest Framework Mule – biblioteka komponentów integracyjnych klasy open source, realizujących koncepcję szyny usług ESB (ang. Enterprise Service Bus). Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane w przyszłych pracach nad wydajną, niezawodną i rozszerzalną architekturą systemów wspomagania decyzji na potrzeby reagowania kryzysowego.
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-01-01
Data zakończenia realizacji: 2010-12-31
Kontakt e-mail: dpierzchala@wat.edu.pl