You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 17
Tytuł projektu: Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (SYNAT), „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej” Zadanie naukowe: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Realizacja Etapu B19 pt. Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.
Kierownik projektu:
Wykonawcy: Jerzy Gawinecki, Piotr Bora, Krzysztof Mańk, Łukasz Dzieł, Michał Misztal, Tomasz Kijko, Jarosław Koszela, Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik
Streszczenie: Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (SYNAT), „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej” Zadanie naukowe: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Realizacja Etapu B19 pt. Opracowanie mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych oraz przyjętych modeli udostępniania danych i usług.
Słowa kluczowe: .............................
Numer ewidencyjny: STPB/38-526/2010
Symbol: STPB/38-526/2010/WAT
Kwota projektu: 59,788,013
Druga strona umowy: NCBiR, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: NCBiR
Sposób finansowania: STPB
Stanowisko kosztów: 38
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota projektu dla WAT: 1,244,444
Kwota przyznana dla projektu: 59,788,713
Kwota projektu przyznana dla WAT: 1,244,444
Charakter współpracy: konsorcjum naukowe
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: realizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 526
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Data rozpoczęcia realizacji: 2010-08-10
Data zakończenia realizacji: 2013-08-10
Kontakt tel. slużbowy: 839556
Kontakt e-mail: jgawinecki@wat.edu.pl