You are here

Szczegółowe informacje o projekcie

Nr porządkowy: 18
Tytuł projektu: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
Kierownik projektu: Andrzej Najgebauer
Wykonawcy: Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Tomasz Drozdowski, Michał Kapałka, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Tomasz Tarnawski, Roman Wantoch-Rekowski
Streszczenie: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
Słowa kluczowe:
Numer ewidencyjny: PBZ-MNiSW-01/I/2007
Symbol: PBZ -K 28 201/2007/WAT
Kwota projektu: 5,500,000
Druga strona umowy: MNiSW, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło finansowania: krajowe
Rodzaj finansowania: budżet nauki (NCN, MNiSW, inne)
Sposób finansowania: PBZ
Stanowisko kosztów: 28
Kategoria projektu: cywilny
Charakter projektu: badawczy
Zespół realizujący projekt: -
Kwota przyznana dla projektu: 5,500,000
Kwota projektu przyznana dla WAT: 3,101,600
Charakter współpracy: -
Czy WAT liderem (T - TAK, N - NIE)?: N
Status wniosku: zrealizowany
Nr rejestracyjny projektu w WAT: 201
Data zawarcia umowy: 0000-00-00
Opis uzyskanych wyników: Projekt został zrealizowany w dwóch płaszczyznach: technologicznej oraz formalnoprawnej. Kompleksowej analizie poddano ustawodawstwo polskie i zagraniczne pod kątem znalezienia efektywnych sposobów walki z zagrożeniami bezpieczeństwa obywateli, w tym najbardziej zagrażających współczesnych patologii, tj. przestępczości zorganizowanej i terroryzmu ze szczególnym naciskiem na aspekt ich funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Przeprowadzono analizę wykorzystania nowych technologii przy realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych organów ścigania. Opracowano demonstratory sieciowego systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania, reagowania i wspomagania zarządzania kryzysowego wraz z procedurami komputerowymi wspomagania decyzji oraz symulatorami rozprzestrzeniania się zagrożeń.
Data rozpoczęcia realizacji: 2007-04-24
Data zakończenia realizacji: 2010-10-18
Kontakt tel. slużbowy: 839031
Kontakt e-mail: anajgebauer@wat.edu.pl